KompetensLektion nio

Det finns idag ingen utbildning till ”makerspace-bibliotekarie”, men många säger dock att intresse och vilja att lära är viktigare än befintlig kompetens.

Det finns inte mycket forskning kring kompetensbehovet för personal i biblioteksmakerspace. Två forskare, Kyungwon Koh och June Abbas, har gjort en liten studie, Competencies Needed to Provide Teen Library Services of the Future: A Survey of Professionals in Learning Labs and Makerspaces. De kunskaper som värderades högst i studien var tekniskt kunnande, pedagogisk kunskap och entusiasm inför att lära sig nya saker. Även flexibilitet, nyfikenhet, kreativitet och tålamod ansågs som viktiga för att jobba med makerspace.

Några tips:

 • Gör en kompetensinventering:
  • Vilka kompetenser finns redan inom personalen, som är användbara för makerspaceaktiviteter?
  • Vilka hobbyer har personalen? Kanske är det något som passar som en aktivitet i ett makerspace.
  • Finns det personer i närsamhället som vill förmedla och lära ut kunskap inom något område?
 • Åk på studiebesök till något annat bibliotek som har makerspace och lär av dem.
 • Ordna en makerspacekväll eller studiedag på biblioteket då ni lär tillsammans och av varandra. Det finns massor av tutorials eller bruksanvisningar på till exempel Youtube att lära av.

 I det långa loppet är det ju naturligtvis viktigt att någon kan sköta den utrustning som finns i makerspacet men också att allt inte står och faller med en person, utan att fler kan rycka in om det behövs. Alla som jobbar på biblioteket bör ha en viss grundkompetens och åtminstone veta vad verktygen används till. Om verksamheten är mer omfattande kan personalen inta olika roller i makerspacet: som ledare, assistenter eller makervärdar.

Robotkonstruktioner av sugör, strawbees.

Barn på Hässleholms bibliotek sitter beredda på ett race med robotar byggda av Strawbees Fotografi: Evelina Estefors

Tänk på att du som bibliotekarie eller biblioteksmedarbetare av annat slag inte alltid behöver vara expert! Du är en ”möjliggörare”.

Reflektionsfrågor

Fundera över din egen kompetens i förhållande till vad som kan vara användbart i ett makerspace.

 • Vilka är dina styrkor?
 • Vad skulle du behöva utveckla?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © Lo Clausson

Författare: Lo Claesson

Publicerad: 2 november, 2020