Liveströmma till Youtube med dator och webbkameraIntroduktion

Vid olika typer av arrangemang på bibliotek kan det vara trevligt att också sända en liveström av det på nätet. När man gör det finns det en mängd olika tillvägagångssätt och nivåer man kan välja att lägga det på, allt beroende på ens krav på ljud- och bildkvalitet, vilken teknisk utrustning man har att tillgå och vilket kunnande man har. Men också beroende på vilken plattform man vill strömma det till: Facebook, Youtube och/eller sina egna kanaler.

Det absolut lättaste sättet är att strömma direkt till Youtube genom sin mobiltelefon. Dock har Youtube begränsat den tjänsten så att den inte är tillgänglig för de som har under tusen prenumeranter på sin kanal. Det finns vägar runt det och det är möjligt att vi återkommer med en resurs om det också längre fram. Möjligheten att strömma från en dator med en mobilkamera återstår dock.

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska lära dig att med enkla medel strömma ett arrangemang direkt till Youtube.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att

  • veta hur man gör för att få strömningsrättigheter på Youtube
  • med enkla medel kunna sätta upp och genomföra en liveström på Youtube.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 17 april, 2020