Liveströmma med mobil och FacebookIntroduktion

Vid olika typer av arrangemang på bibliotek kan det vara trevligt att också sända en liveström av det på nätet. När man gör detta finns det en mängd olika tillvägagångsätt och nivåer man kan välja att lägga det på, allt beroende på ens krav på ljud- och bildkvalitet, vilken teknisk utrustning man har att tillgå och vilket kunnande man har. Ett annat viktigt val är givetvis vilken plattform man vill strömma det till: Facebook, Youtube och/eller sina egna kanaler. I denna kurs tittar vi närmare på en av de enklare metoderna: liveströmma med mobiltelefon till Facebook. Vi kommer här framför allt beröra de tekniska aspekterna kring hur man går till väga och inte direkt de film- och berättartekniska, det vill säga allt det där som handlar om hur man gör en bra film.

Syfte

Syftet med denna kurs är att visa hur enkelt det kan vara att strömma något direkt genom Facebook samt ge dig de tekniska kunskaperna kring hur man enklast gör det.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att

  • veta hur man ger någon rättigheter att liveströmma på en sida på Facebook
  • veta hur man med enkla medel kan liveströmma något.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 17 april, 2020