Legimus – så funkar detIntroduktion

F

Fotograf: Marvin Lewis, Unsplash

För den med någon form av läsnedsättning på grund av funktionsnedsättning, erbjuder Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Legimus. Tjänsten finns i både webb- och appform och användaren kan hitta, låna och läsa bland annat talböcker. Biblioteken har en viktig roll i detta, eftersom det är där användaren får hjälp med att både skapa ett konto och att komma igång med tjänsten.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge en översiktlig introduktion så att du som biblioteksmedarbetare skall bli tryggare med Legimus, för att ännu bättre kunna ge stöd och råd till användarna och få dem att komma igång.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs ska du:

  • känna till vem som är berättigad till lån
  • känna till skillnaderna mellan de olika konton biblioteket kan ha på Legimus
  • kunna ge enkel handledning i hur användaren söker och lånar talböcker
  • känna till grunderna för Legimus uppbyggnad, i både webb och app
  • känna till hur Legimus bokhylla fungerar: hur lån, läsning och nedladdning går till.

Kursens upplägg

Kursen består av fyra lektioner, med en blandning av text och videoklipp samt ett antal repeterande kunskapsfrågor.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Tomas Svedgård Lindmark

Publicerad:

Reviderad: