Läsplattor på bibliotekIntroduktion

I Sverige är läsplattan fortfarande ganska okänd. Själv fick jag min första läsplatta 2009 och nuförtiden läser jag majoriteten av min skönlitteratur digitalt. Förhoppningsvis kommer denna kurs ge en inblick i läsplattans möjligheter.

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska bli bekant med hur läsplattor fungerar, få en överblick över marknaden och vilka modeller som passar för svenska förhållanden.

Kunskapsmål

Du kommer efter genomgången kurs att 

  • känna till grunderna i tekniken bakom läsplattor
  • känna till några olika läsplatteleverantörer på marknaden
  • känna till något om vilka filformat som passar för e-böcker och hur dessa kan föras över till en läsplatta.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Anna Troy

Publicerad:

Reviderad: