Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Konsten att överföra information

Vi lever i en otroligt informationsrik tid. I takt med att vårt samhälle och vårt arbete blir allt mer invecklat ökar behovet av kommunikation och koordination. Vi lever också i ett land med höga ambitioner beträffande demokratisk delaktighet vilket gör att beslut som ska fattas allt som oftast behöver förankras med de som berörs. Slutligen lever vi också i den ökade effektiviseringens tidevarv där vi förväntas nå ständigt bättre resultat på kortare tid med mindre resurser. Här är effektiv överföring av information central.

Lyckligtvis lever vi också i en tid där verktygen för effektiv kommunikation aldrig varit fler.

Ett positivt resultat av allt detta är att vi på ett hittills oöverträffat sätt kan ha koll på vad som händer, inte bara i vår närmaste krets av medarbetare utan också på högre nivå: på arbetsplatsen, i förvaltningen, kommunen och regionen. Vi har genom detta möjlighet att vara ytterst delaktiga!

Ett negativt resultat av detta är att vi många gånger drunknar i information och att den ibland kommer i fel form vid fel tillfälle. Allt som ofta befinner vi oss på möten där vi inte förstår syftet och upplever att vår tid förslösas, eller att vi drunknar i en inbox där fler mail kommer in än vad vi förmår hantera.

Syfte

Denna kurs syftar till att hjälpa till att lösa problemet med den stora informationstillgången. Målet är att hjälpa dig som läsare att identifiera i vilken form information ska överföras, hjälpa till att skapa konsensus kring detta på arbetsplatsen och att sedan hitta metoder för att gemensamt upprätthålla det man bestämt.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs bör du:

  • lärt dig grundläggande former för informationsöverföring
  • lärt dig metoder för att identifiera olika sorters information och hur den bäst bör hanteras
  • lärt dig konkreta steg för hur du påverkar din egen arbetsplats sätt att överföra information
  • fått verktyg för hur ni tillsammans upprätthåller de informationsöverföringsstrategier ni kommit överens om gemensamt.

Upplägg

Varje lektion åtföljs av praktiska övningar. Kursen är en del i ett övergripande tema kring ämnet “Konsten att leda och kommunicera”. De övriga kurserna i temat är: Konsten att leda ett team med hjälp av digitala hjälpmedel, Konsten att hålla ett bra möte och Konsten att hantera epost.

Puffbild: A Perch of Birds vintage illustration wall art print and poster design remix from original artwork of Hector Giacomelli, CC0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.