Konsten att leda ett team med hjälp av digitala hjälpmedelIntroduktion

Ödet, universum, din fantastiska förmåga, slumpen, tur och dina inneboende ledaregenskaper har gett dig chansen att få leda en grupp människor genom en digital process eller ett projekt. Som i många moderna sammanhang kanske inte alla medarbetare finns på samma plats eller så kanske er huvudsakliga form av kommunikation är digital. I vilket fall som helst vilar din framgång på din förmåga att så snabbt och effektivt som möjligt ge gruppen förutsättningarna att lyckas.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge dig dessa förutsättningar för att din grupp ska lyckas. Under kursen kommer vi att lära dig hur du skapar en struktur för arbetet och kommunikationen och hur du tillsammans med dina medarbetare nalkas och genomför den uppgift ni är satta att lösa. På vägen sätter vi extra fokus på de olika digitala hjälpmedel som kan vara lämpliga i varje steg av processen. Kanske alla hjälpmedel inte är lämpliga för just ditt projekt eller ert sätt att arbeta men genom att få en grundläggande överblick har du möjlighet att välja.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs bör du:

  • ha fått en introduktion till hur du möjliggör för grupper att lyckas genom användande av digitala hjälpmedel och digital kommunikation
  • ha fått konkreta exempel på struktur och metodik för systematiskt arbete i cykler/sprintar
  • ha fått bekanta dig med ett flertal digitala hjälpmedel för projektledning och kommunikation. Däribland: Miro, Trello, Wrike, Slack, Zoom, Meets, Jitsi och Discord, Basecamp och Monday.com

Upplägg

Kursen är en del i ett övergripande tema kring ämnet “Att leda och kommunicera”. De övriga kurserna i temat är: Konsten att överföra information, Konsten att hålla ett bra möte och Konsten att hantera e-post.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer

Publicerad:

Reviderad: