Konsten att hålla ett bra möteIntroduktion

Vi har alla varit där. Suttit på ett möte och önskat att vi varit någon annanstans. Typiska orsaker till den känslan kan vara att man inte förstår varför man måste vara med på  mötet eller att det som sägs är oengagerande. Troligtvis har de flesta av oss också någon gång varit den som hållit i möten eller framfört presentationen som fått våra kollegor och medarbetare att känna på det sättet Vi har sett dem börja plocka fram sina mobiler eller börjat vandra med blicken. Det är nämligen inte lätt att alltid vara engagerande och ibland är materialet man har att jobba med inte så upphetsande. Men man kan inte strunta helt i möten, saker måste trots allt förmedlas. Låt oss se om vi kan göra något åt detta!

Syfte

Denna kurs syftar till att med hjälp av några enkla och grundläggande tips höja kvaliteten på dina möten,  oavsett om det är analogt eller digitalt och oavsett vilken teknik du använder som stöd. Utöver detta vill vi att du efter avslutad kurs ska känna dig säkrare  när du håller möten och presentationer, i trygg förvissning om att din planering gått igenom en checklista som gett dig möjlighet att höja  denna planering över skam-nivån.

Kursens syfte är inte att ge tekniska tips på hur du arbetar i specifika program som videokonferens-verktyg eller presentationsverktyg,  utan snarare att hjälpa dig att på bästa sätt förbereda och genomföra ett möte, med hjälp av den teknik du behöver.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs bör du:

  • ha lärt dig en enkel checklista för vad du bör tänka på när du håller ett möte och en presentation
  • ha fått grundläggande kunskaper för vad som kan förbättra ett möte eller en presentation så att publiken blir engagerad
  • ha fått en chans att öva dina nya färdigheter.

Upplägg

Kursen presenteras i video, text och bild och varje lektion åtföljs av praktiska övningar. Kursen är en del i ett övergripande tema kring ämnet “Att leda och kommunicera”. De övriga kurserna i temat är: Konsten att överföra information, Konsten att leda ett team med hjälp av digitala hjälpmedel och Konsten att hantera e post

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer

Publicerad:

Reviderad: