Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Konsten att hålla ett bra coachande samtal

I biblioteksvärlden jobbar vi tillsammans för ett gemensamt mål och utgångspunkten är att medarbetare gör bra ifrån sig om de får möjligheterna att göra så. Ditt jobb som ledare är bland annan att se till att de medarbetare du leder har de förutsättningar de behöver för att bli framgångsrika. Om de växer och utvecklas så gynnar det i förlängningen hela verksamheten. Ett sätt att gynna detta arbete är att lära känna varje enskild medarbetare och att kontinuerligt coacha dem i enskilda samtal. Att hålla dylika samtal, antingen de är analoga eller digitala, kräver en dos kunskap, en dos erfarenhet och en massa doser nyfikenhet och uppmuntran. Denna kurs ger några första, inledande tips som kan hjälpa på vägen mot bättre coachande.

Syfte

Denna kurs om coachande samtal riktar sig främst till dig som i någon befattning arbetsleder, men den innehåller förhoppningsvis också insikter och kunskaper som vilken medarbetare som helst kan ha nytta av i samarbetet med andra. Ju fler som besitter förmågan att kunna uppmuntra, sporra och utmana både kollegor och medarbetare, desto större är chanserna att de gemensamma målen nås och att varje individ i gruppen växer och mår bra.

Syftet med denna kurs är att ge konkreta tips på hur du coachar dina kollegor och medarbetare, antingen analogt eller digitalt.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs bör du:

  • ha grundläggande insikter och metoder för att hålla coachande samtal med dina medarbetare.
  • kunna några konkreta metoder och frågeställningar som kan hjälpa dig i dina samtal.

Upplägg

Kursen presenteras i video, text och bild och varje lektion åtföljs av praktiska övningar. Kursen är en del i ett övergripande tema kring ämnet Att leda och kommunicera. De övriga kurserna i temat är: Konsten att leda ett team med hjälp av digitala hjälpmedel, Konsten att hålla ett bra möteKonsten att överföra informationKonsten att hålla en bra presentation,  Konsten att hantera e-post  och Skapa en tydlig PowerPoint-presentation.

Brasklappar

  1. Att få tips på hur du kan hålla coachande samtal gör dig inte automatiskt till en coach. För den som vill fördjupa sig i coachande finns det många goda utbildningar som kan ge dig kunskaper långt bortom denna enkla samling tips.
  2. Det finns ett antal möten som genom lag eller rutiner faller på en ledare i en organisation. Exempel på detta är medarbetarsamtal och lönesamtal. Även om det kan finnas coachande inslag i denna sorts möte är det inte det som den här kursen handlar om. Denna kurs handlar om coachande möte i största allmänhet och rör inte specifikt relationen arbetsgivare-arbetstagare eller arbetsplatsens specifika måluppfyllelse. Fokus för kursen är att helt förutsättningslöst hjälpa en kollega eller medarbetare att växa och utvecklas.
  3. Tipsen i kursen är av allmän karaktär och kan aldrig ses som en universell lösning. Centralt i alla coachande relationer är ju att känna av stämning och hjälpa kollegan där den är på det sätt den behöver.

Puffbild av Kangedals via digitaltmuseum.se enligt  CC BY 4.0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.