Kom igång med digitala mötenIntroduktion

Don’t panic!

I den här kursen ger vi dig några enkla tips för hur du skapar bra digitala möten. Du som tidigare har haft mindre bra erfarenheter av ett digitalt möte får här handledning som ger dig en större trygghet att delta i ett möte.

Vi ger dig hjälp att hitta användningsområden för digitala möten och tips på hur du får mötet att flyta på smidigt och skapa deltagande för alla. En förutsättning för ett bra möte är bra kamera, bra internetuppkoppling och bra ljud. Vi kommer inte att gå så djupt in på tekniken i denna kurs, vänd dig till din IT-avdelning om du känner att du behöver hjälp. För att kunna ta del av denna kurs till fullo tror vi att du redan använder e-post och en digital kalender och att du kan manövrera mellan dem. Webbmöte, distansmöte, skypemöte, kärt barn har många namn. I den här kursen använder vi oss av termen ”digitalt möte”.

Syfte

I denna kurs kommer du att fördjupa dig i hur du bjuder in till, startar upp och genomför ett effektivt digitalt möte där det finns förutsättningar för alla deltagare att deltaga.

Kunskapsmål

Kursmålen för denna kurs är att du ska:

  • lära dig hur du ska förbereda dig inför ett digitalt möte och skapa tekniska förutsättningar för att skapa bra ljud och bild
  • förstå hur en rollfördelning under ett digitalt möte kan underlätta kommunikationen
  • lära dig hur du presenterar material under mötet
  • lära dig hur de inbyggda funktionaliteterna som exempelvis chatten kan användas för kunskapsdelning
  • ta del av en checklista som du kan använda när du ska förbereda ett möte med kollegor.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Eleonor Grenholm, Johanna Nord Ambrosson, Linda Wagenius & Marina Eklund

Publicerad:

Reviderad: