Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Filma som aktivitet - exempel från Vaggeryds bibliotek

På Vaggeryds bibliotek har vi genom vårt lokalhistoriska projekt VingRot filmat tillsammans med fritidsledare och museipedagog. Tanken är att få personer intresserade för lokalhistoria och uppmuntra berättande genom ny teknik som 360-film och VR. Här tar vi upp tre olika aktiviteter som vi har haft och som vi hoppas kunna inspirera andra. Första gången testade vi bara tekniken under en aktivitet där mellanstadiebarn fick prova på att göra enkla filmer. Därefter har vi filmat med fritidsgården samt med Lärvux, vuxenutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Alla tillfällena har vi valt att lägga upp på olika sätt så det passar målgrupp och tidsåtgång. 

Filma med barngrupp: 4-meningarsfilm

Ett tillfälle, maximalt 7 barn på cirka 9-12 år. Tidsåtgång minst 90 minuter.

När vi för första gången testade att filma som en aktivitet, provade vi att spela in 4-meningars-filmer med barn i mellanstadieåldern tillsammans med fritidsgården. Fördelen med aktiviteten är att den går relativt snabbt och fokus ligger egentligen inte på slutresultatet, filmen, utan hur man kan spela in och hur VR fungerar. Det är lagom att vara en grupp på max sju personer, men det beror förstås på hur många vuxna ni är och hur många VR-glasögon ni har. Det tar ju tid när alla ska prova dem. Likaså är det svårt att få barnen att komma överens om filmen om de är för många, särskilt om de inte känner varandra sedan tidigare. Själva tillfället behöver inte vara mer än cirka 90 minuter, beroende på hur man lägger upp aktiviteten, ålder och hur mycket tid ni lägger ner på själva filmen. 

 1. Först kan det vara bra att visa hur VR fungerar. Det är inte säkert att alla har provat tidigare och då är det svårt att förstå hur man ska filma. Ett tips är att välja ut ett kort enkelt filmklipp från exempelvis Youtube som alla i gruppen får titta på, exempelvis National Geographics VR-filmer på savannen eller när man dyker under vatten. Testa att söka på rollercoaster VR och prova hur det känns att åka berg-och dalbana.
 2. Sedan får gruppen i uppdrag att skriva manus i fyra meningar:
  1. Vem handlar filmen om (till exempel Rödluvan)
  2. En dag hände… (till exempel Rödluvan skulle gå med en korg mat till sin mormor)
  3. Men då!… (träffade Rödluvan vargen som sedan åt upp mormor och Rödluvan)
  4. Som tur var löste det sig genom att… (jägaren kom och räddade mormor och Rödluvan)
 3. Därefter bestämdes roller och vem som skulle göra vad i filmen. Barnen fick också klä ut sig. Tanken var att vi skulle filma utomhus, men på grund av vädret var vi i bibliotekets källare där vi kunde spela in i fred. När ni planerar inspelningen är det bra att tänka på tipsen från tidigare lektioner om att vara på flera ställen runt kameran samtidigt, eventuellt prata med kameran som en person och så vidare.
 4. Prova några gånger utan att spela in. Fördelen med kameran är att den är så liten och det finns ingen synlig “kameraman”. Det gör ofta att många känner sig mer avslappnade än om man hade haft en vanlig kamera.
 5. Testa sedan att spela in. Det är en fördel om filmen inte blir längre än cirka en minut. Vill man spela in mer, är det oftast enklare att bryta, flytta kameran lite och spela in en ny scen.
 6. När filmen är klar läggs den över till VR-glasögonen och sedan kan alla titta på den. Om ni väljer att redigera filmen är det mycket enklare om filmen är kort. Det är svårare att redigera en 360-film än en vanlig film. Tänk också på att filmerna ofta tar mycket lagringsutrymme. Det innebär att allt tar lång tid vid överföring av filmerna, spara dem, redigera med mera. Därför är det också bra att hålla dem relativt korta.

Filma med ungdomar

Ett tillfälle, cirka 6-7 ungdomar, minst 60 minuter, någon rolig/spännande plats att filma på (tänk på att det tar längre tid om man behöver ta sig någonstans).

 1. När vi spelade in med ungdomar samarbetade vi med fritidsgården. Eftersom filmerna var en del av ett lokalhistoriskt projekt filmade vi på ett militärhistoriskt museum som ligger i kommunen och som också medverkade i projektet. Vi valde ett tillfälle där fritidsledarna helt enkelt frågade på fritidsgården vilka som var intresserade och dessa följde med till museet. Fyra ungdomar valde att delta vid tillfället. Alla var intresserade av militärhistoria men hade inte varit på museet mer än vid enstaka skolbesök.
 2. Först fick de gå runt och titta på museet och det märktes att de var intresserade och hade kunskaper om militärhistoria. Museipedagogen var med och berättade om de olika föremålen och svarade på frågor.
 3. Sedan berättade vi om dagens filmning, om tekniken och den historia som skulle spelas in. I förväg hade museipedagogen valt ut en kort rolig händelse som på riktigt utspelat sig på militärförläggningen för omkring hundra år sedan. Berättelsen handlade om soldater som driver med en gumma som ställer frågor till dem.
 4. Därefter skulle rollerna fördelas och scenen planeras. Alla ungdomarna ville klä ut sig som soldater vilket innebar att fritidsledaren fick spela gumma. Vi diskuterade vilken tidsperiod (den verkliga) händelsen ägde rum, hur de olika uniformerna såg ut förr i tiden, skillnaden på soldater och menig och hur det såg ut i byn vid den tiden. På museet fanns uniformer att använda, bra scener att använda sig av med modeller av soldater, militärtält, m.m. som passade bra för kuliss av filmen. På grund av höstmörker kunde vi inte filma utomhus. Vi pratade också om hur de olika personerna skulle röra sig på filmen. Till exempel skulle den som sedan tittade på den färdiga filmen se de meniga soldaterna sitta och äta, då gumman kommer från höger och kaptenen kommer bakifrån och ”skrämmer” den som tittar på filmen.
 5. Från att alla ungdomar var på plats tills att filmen på cirka en minut var färdig tog det cirka en timme. Vi tittade endast på filmen via mobiltelefonen och sedan fick de se filmen i VR på fritidsgården några dagar senare. Killarna tyckte att detta var roligt och ville fortsätta filma, så vi gjorde om det vid ett liknande tillfälle några veckor senare.

Filma återkommande med en (mindre) klass/grupp

En återkommande grupp, cirka 5-8 tillfällen, cirka 90 minuter åt gången (särskilt om man ska ta sig någonstans), någon/några spännande platser i kommunen att filma på.

Vi har filmat med Lärvux under ett läsår. Lärvux är en vuxenutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filmandet sträckte sig under 7 tillfällen (tanken är att det ska bli fler) och lades som en del i en av kurserna de hade i skolan. Här samverkade militärmuseets museipedagog tillsammans med biblioteket.

 1. Första tillfället träffades vi på biblioteket. Där fick eleverna testa VR för att få en uppfattning hur tekniken fungerar. Sedan gick vi igenom hur en 360-kamera fungerar genom att filma när eleverna fick gå runt kameran och sedan fick se sig själva i VR-glasögonen.
 2. Vid andra tillfället träffades vi på militärmuseet där eleverna fick en lektion i bygdens militära historia och händelser som utspelat sig runt militäranläggningen.
 3. Tredje lektionen träffades vi i elevernas klassrum och pratade om de olika händelserna som museipedagogen hade berättat om föregående vecka. Vi pratade även om vad man gjorde förr i tiden och vad man hade på sig. Utifrån den gjorde vi en mindmap.
 4. Tanken var att vi skulle filma fjärde tillfället, men eleverna ville förbereda sig mer genom att provfilma på biblioteket där de fick klä ut sig. Museipedagogen hade med sig 1800-talskläder som alla fick prova. Sedan ställde vi upp kameran i bibliotekets källare där eleverna fick gå runt den och testa att spela in. Efteråt samlades eleverna i klassrummet och bestämde vilka kläder de ville ha och vilken rekvisita som skulle användas till filmerna. Eleverna önskade också att de hellre skulle göra saker på filmen än att prata då inte alla var bekväma med att höras på filmen.
 5. Vid femte lektionstillfället var det dags att filma. Då träffades vi först på Militärmuseet och delade ut kläder och rekvisita. Därefter åkte vi till ett friluftsområde som eleverna hade önskat att vi skulle filma vid. Vi provade att filma utomhus vid en kåta. Vi provade även att filma inne i kåtan, men det blev för mörkt. Eleverna hade själva valt vad de skulle göra på filmen, som att bära ved, tälja, hämta vatten, med mera.
 6. Sjätte tillfället filmade vi i ett gammalt välbevarat klassrum vid en av kommunens bygdegårdar. Eleverna hade i förväg fått fundera ut vad de ville ha för roller och de spelade in flera filmer där vi testade att flytta kameran. Elever fick svara på frågor, läraren satte elever i skamvrån och de skulle också testa att sjunga. Alla ville inte prata, så vi bestämde att vi kunde lägga på ljud vid nästa tillfälle.
 7. Under tiden hann Covid 19 påverka oss vilket innebar att vi fick lägga all filmning med Lärvux åt sidan för tillfället. Tanken var att de även skulle få vara med och redigera filmerna, lägga på ljud och tal och att vi sedan skulle haft en filmpremiär med klassen med filmvisning och lite tilltugg. Detta skjuts upp till nästa termin.