Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Kollegialt lärande i fem steg

Inom biblioteksverksamhet finns ständigt behov av att lära sig mer och utveckla verksamheten. Kollegialt lärande är ett strukturerat och systematiskt arbetssätt där kollegor tillsammans utvecklar kunskap och metoder i en gemensam fortbildning. Genom att dela erfarenheter och lärdomar med varandra, och samtidigt pröva detta praktiskt i verksamheten, införlivas ny kunskap i arbetsgruppen och verksamheten utvecklas. Tillsammans erhåller arbetsgruppen en fördjupad förståelse för de frågor och utmaningar de identifierat i det kollegiala lärandets inledningsskede.

Innehållet i denna kurs baseras och bygger vidare på den Vägledning för kollegialt lärande som Cecilia Gärdén tog fram för Digiteket i samband med Kulturrådets satsning Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Syfte

Den här kursen syftar till att ge ett stöd, i form av en modell, för att på ett strukturerat sätt analysera, planera, genomföra och följa upp kompetenshöjande insatser kopplat till läsfrämjande och litteraturförmedling, eller andra fokusområden. Den binder därmed samman kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Kursen kan användas för att främja ett aktivt arbetsplatsbaserat lärande i grupp. Den går även att anpassa efter bibliotekens olika förutsättningar.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du/ni att:

 • känna till vad kollegialt lärande innebär
 • förstå hur du kan arbeta systematiskt med kollegialt lärande i din verksamhet
 • ha grundläggande verktyg för att arbeta med kollegialt lärande i din verksamhet för såväl längre som kortare fortbildning inom din arbetsgrupp

Fotografi av Susanne Kronholm (c)

Kursens upplägg

Denna kurs presenterar en grundstruktur, i form av en modell i fem steg, som hjälper dig att tillsammans med dina kollegor initiera och genomdriva ett strukturerat kollegialt lärande inom din organisation eller arbetsgrupp. De första två lektionerna presenterar begreppet kollegialt lärande och ger en övergripande introduktion till modellen. Lektion tre till sju beskriver varje steg i modellen mer utförligt, i dessa kapitel finns även inspiration och ett fiktivt exempel som illustrerar hur steget skulle kunna genomföras i praktiken. Sista lektionen sammanfattar kursen och hänvisar till vidare fördjupning. I slutet av några lektioner finns reflektionsfrågor, som med fördel kan diskuteras tillsammans med kollegor.

Kommentar

Huvuddelen av innehållet i denna kurs är material framtaget för Digiteket inom ramen för Kulturrådets satsning Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021–2023. Läsfrämjandelyftet handlar om att stärka biblioteksmedarbetarna på folkbibliotek i sin profession och i rollen som läsfrämjare. Satsningen handlar också om att stärka bibliotekens chefer och medarbetare i att arbeta strategiskt med det läsfrämjande uppdraget. Slutmålet är att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Även om materialet i denna kurs är specifikt framtaget inom ramen för denna satsning kan kollegialt lärande som metod självfallet användas för fortbildning också inom andra fokusområden.

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Sammanfattningen av texten på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • ange vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om, av Ola Nilsson. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Puffbild av Susanne Kronholm ©

Kommentarer

Hur har ni arbetat med kollegialt lärande på din arbetsplats?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.