Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Kliv in i din egenskapade sagovärld med VR-glasögon

Skapa en sagovärld och kliv sedan in i den! Upplev hur det är att åka runt i ett leksakståg i din egenskapade värld och känna dig lika liten som Nils Karlsson Pyssling. Med hjälp av VR-glasögon och en 360-kamera går det faktiskt att uppnå.

I den här kursen får du lära dig hur du kan arbeta med läsande, skapande och VR-teknik med barngrupper. Utifrån litteratur, sagor eller teman skapar ni sagovärldar som ni sedan filmar med en 360-kamera och upplever i VR. Det blir då en perspektivförskjutning så att barnet genom VR-glasögonen känner sig som en liten pyssling i sin egenskapade sagovärld. Kursen ger praktisk kunskap om hur du går tillväga samt tips och trix för att få en fin pysslingupplevelse.

Metoden har utvecklats inom projektet VR-labbet på Vellinge bibliotek, som beviljats medel från Kulturrådet genom satsningen Stärkta bibliotek. Ett fokus inom projektet har varit att prova aktiviteter och utveckla metoder för att arbeta med läsande, berättande och skapande i kombination med ny teknik.

Att konkretisera läsning genom skapande och gestaltande och att använda flera olika sinnen för inlärning är metoder som används inom förskola, skola och många bibliotek. De visar ofta positiva resultat. Detta är också något som vi erfarit i tidigare skapande-verksamheter. När man arbetar kring läsningen på olika sätt fördjupas läsningen och tid och möjlighet ges till reflektion och samtal. Dessutom ser vi hur pyssel lockar till biblioteket och till läsning, både som enskild aktivitet och i kombination med exempelvis sago- eller berättarstund. Vi har också sett att när vi plockar in ny teknik i verksamheter intresserar sig nya grupper och individer för biblioteket. Vi har därför varit nyfikna på att kombinera läsning och skapande med VR-teknik.

VR har en tendens att bli en enskild upplevelse vilket kan bli en utmaning i biblioteksverksamhet som oftast bygger på grupper. En stor fördel med den här metoden är därför att deltagarna under större delen arbetar i grupp med läsande och skapande. VR-upplevelsen är det sista momentet där varje barn endast är i VR under några minuter. Bilden speglas även på en skärm så kompisarna ser vad barnet upplever. Detta gör att det går att arbeta med grupper på ett bra sätt.

Bilden är en triptyk. Den största bilden visar ett barn med VR-glasögon. Det hon ser i VR-glasögonen speglas på en TV-monitor. Den andra bilden visar ett par barn som tittar ner i en låda med en tågräls där de håller på att bygga en undervattensvärld. Den tredje bilden är en bild tagen med 360-kamera nerifrån lådan. En undervattensvärld med bland annat en sjöjungfru i lera syns på bilden. Man ser också en grupp barn underifrån som står och tittar ner i lådan.

En fritidsgrupp skapade en undervattensvärld som de sedan upplevde i VR. Det barnen ser i VR-glasögonen speglas på storbild så att hela gruppen kan vara delaktig även under VR-momentet. Bilden längst ner till höger är tagen med 360-kameran nerifrån världen. Foto: Hanna Agebjörn ©

Metoden i korthet

Utifrån litteratur, sagor eller teman skapar ni minivärldar i en låda, cirka 110*75 cm stora. Vi har ofta använt oss av pysselmaterial och lera men även av naturmaterial och vanliga vardagsmaterial. Denna läsande och skapande del går att variera på många olika sätt utifrån vad som passar ens egen verksamhet och syfte.

När världen är klar filmar ni den med en 360-kamera. Filmen redigeras och förs över till VR-glasögon, genom vilka barnen kan uppleva världen. Det blir då en perspektivförskjutning så att barnen genom VR-glasögonen känner sig som små pysslingar i den egenskapade sagovärlden. Det är denna del vi kommer att fokusera på i kursen.

Det går att ha olika ambitionsnivå på såväl världsbygge som filmning och redigering, där faktorer som tid, pengar och teknisk kunskap spelar in. Den här kursen beskriver en praktisk och genomförbar basmetod, anpassad för att kunna genomföras även på mindre bibliotek. Det du behöver är VR-glasögon, 360-kamera och surfplatta, samt ett intresse av att prova på ny teknik. Metoden är anpassad så att du inte behöver annan dyr utrustning, vara en hejare på redigeringsprogram eller ha gedigna förkunskaper om 360-filmning och VR.

Syfte

Att lyfta in ny teknik och en VR-upplevelse i barnverksamheten kan vara ett sätt att göra läsning roligt och locka nya grupper till biblioteket. Men hur kan man inkorporera ny teknik som VR i en gruppverksamhet?

Med den här metoden kan du förhållandevis enkelt lyfta in en VR-upplevelse i bibliotekets barnverksamhet. Syftet är att inspirera barn till läsning och fördjupa läsupplevelsen med hjälp av skapande och ny teknik, och det blir också ett sätt att bekanta sig med 360-filmning och VR.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • ha grundläggande kunskap i hur man kan arbeta med VR-teknik i barnbiblioteksverksamhet
  • ha kunskap i hur man kan arbeta med skapande och ny teknik i kombination med läsning
  • känna till hur hur man kan använda en 360-kamera och ett VR-headset för att skapa en pysslingupplevelse.

Kursupplägg

Kursen går genom metoden steg för steg så att du lär dig hur du tillsammans med barn på biblioteket kan bli pysslingar i er egenskapade värld. Kursen avslutas med tips på hur du kan arbeta med detta på ditt bibliotek. Lektionerna är textbaserade och kan göras tillsammans i grupp eller enskilt. Det är alltid bra att praktiskt prova ett moment innan du går vidare till nästa lektion, men du kan också läsa igenom allt på en gång för att sedan prova.

Puffbild av Jerry Wang, enligt The Unsplash License

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.