Ta ett steg tillbaka och bredda sökningenLektion sex

Internet är fullt av material som har fel och brister och som kräver källgranskning men verktygen för denna granskning finns ofta oväntat också på internet. Använd därför alla dessa verktyg till din fördel.

Om du har läst en text och känner dig osäker på om den är korrekt kan några sökningar på internet vara till stor hjälp. Undersök exempelvis:

  • I vilka andra sammanhang förekommer texten och vad säger andra källor om den?
  • Går det att etablera källan bakom texten och vad säger då ytterligare sökningar om den källan?
  • Har källan bakom texten publicerat andra texter? Kan du med ledning av dessa få några indikationer kring den aktuella textens relevans och tendens?
  • Baserar källan sin text på några andra källor som du kan hitta – och i så fall vilka? Är dessa i sin tur tillförlitliga?

Om texten du undersöker faktiskt är fejk, sprider desinformation eller har till syfte att tjäna pengar på dig eller att på ett otillbörligt sätt påverka dig så är chansen god att andra användare redan avslöjat detta och publicerat det.  En etablerad fejkavslöjarsajt som listar aktuella fejkartiklar är Snopes.

Reflektion

Har du någon gång träffat på en text som verkligen gjort dig osäker på om den var sann eller inte? Minns du i så fall exakt vad det var som gjorde dig osäker? Var det avsändaren, presentationen eller något annat? Se om du kan söka och hitta texten igen, och med hjälp av de enkla tips som presenterats i denna kurs, avgöra om den är korrekt eller inte. Om du gör kursen i grupp med andra: dela texten med de andra och använd den som underlag för diskussion.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Björn Folbert

Publicerad: 2 augusti, 2019