Språk och värdeordLektion fem

Språket som används kan många gånger ge en tydlig indikation. Faktatexter eller nyhetstexter från en redaktion går ju oftast igenom en process där materialet granskas innan det läggs ut och det finns en ansträngning att hålla materialet neutralt och språkligt korrekt. Ett känslomässigt eller värdeladdat språk är en varningssignal, liksom texter som verkar översatta med Google Translate eller är mycket dåligt skrivna i allmänhet.

Reflektion

Med hjälp av värdeord kan en text ta tydlig ställning. Fundera på de kursiverade orden i meningarna nedan. Kan du finna snarlika ord som ändrar meningens innebörd?

Exempelmening:

Jeanette är en noggrann revisor – Jeanette är en petig revisor.

Reflektionsmeningar:

Det finns en möjlighet att klimatförändringarna kommer att accelerera.

Bibliotekschef Prusell är mycket principfast i sin inställning till hur läsrummet ska användas.

Frihetskämparna på Malis landsbygd har kommit under ökat tryck från centralregeringen.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Björn Folbert

Publicerad: 2 augusti, 2019