Källkritik på nätet: en introduktion på basnivåIntroduktion

En av Internets stora fördelar är lättheten med vilken vi delar material med varandra. Notiser och artiklar länkas till i sociala medier och kan beroende på ämnesval och formulering få en explosionsartad spridning. Uttryck som “viral” visar också att just snabb och stor spridning är eftersträvansvärd. Sidor med olika grader av ärligt uppsåt jagar “klick” som driver reklamintäkter och parallellt med detta försöker olika politiska och religiösa grupper påverka opinionen. I detta läge är din källkritiska förmåga central. Hur skiljer du fejknyheter från äkta vara? Denna grundkurs i digital källkritik, skapad med hjälp av information från Internetstiftelsen och uppdelad i sex lektioner, ger dig grundläggande färdigheter som sedan kan fördjupas vidare.

 

Syfte och innehåll

När du är klar med denna kurs kommer du:

  • Fått några grundläggande färdigheter i digital källkritik
  • Fått en insikt i skillnaderna mellan analog och digital källkritik.
  • Fått insikter kring källkritiska frågor och principer som ”avsändare”, ”tendens”, och ”ny/gammal” och ”värdeord” i en digital kontext.
  • Fått hjälp att se att Internet inte bara för med sig sina egna källkritiska utmaningar utan också användbara källkritiska verktyg.

 

Arbetsmetod

Lektionerna i en kurs kan innehålla en fråga, en övning och/eller en reflektion. De flesta presenteras så att man kan båda jobba både enskilt och i grupp. Till några lektioner följer en fråga som rör lektionens material och i slutet på kursen följer en repetition av alla kursens frågor – allt för att du ska kunna ta med dig så mycket kunskap som möjligt när du går vidare.

 

 

En introducerande video

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.