IP-adress – vad är det?Introduktion

Inledning

Ip-adress är en term som dyker upp med stor regelbundenhet när man vistas på internet. Men vad exakt innebär termen? I denna lektion får du svaret.

Syfte

Denna kurs ger dig en grundläggande orientering i vad en IP-adress är och hur den på olika sätt påverkar ditt surfande. Genom att ha ökad kunskap om hur IP-adresser fungerar och registreras kan du ha möjlighet att efter behov värna din personliga integritet. Du kan samtidigt förstå hur bibliotekets datorer,  både personaldatorer och de offentliga datorerna, syns och registreras på internet.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs bör du:

  • känna till vad en IP-adress är för något
  • känna till hur adressen är uppbyggd och vad de olika siffrorna som adressen består av representerar
  • känna till IP-adressernas funktion på internet
  • känna till och förstå hur IP-adresserna bidrar till registrering och hur det påverkar den personliga integriteten
  • känna till och förstå hur detta påverkar de digitala enheter som finns på din arbetsplats (privata och offentliga).

Upplägg

Kursen presenteras i bild, text och länkar och innehåller praktiska övningar och reflektioner kopplade till din lokala arbetsplats.

Brasklapp

Denna kurs är en något förenklad översikt över hur kommunikation på internet fungerar. När du känner att du förstår de modeller som beskrivs kan du gå vidare och fördjupa dig om IP-adresser och då se att det finns ytterligare nyanser.

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer

Publicerad:

Reviderad: