Matematiska beräkningar med PythonLektion två

Uttryck med de fyra räknesätten

På samma sätt som i matematik kan du bilda uttryck med de fyra räknesätten. I Python anger du vilken matematisk operation du vill utföra mellan två eller flera tal. Börja med att tilldela dina variabler värden. Dessa värden kan ändras senare i programmet. 

a = 5
b = 7
c = 9

Genom att använda printsatsen kan du skapa en enkel miniräknare. Testa i ditt program enligt nedan. 

a = 5 b = 7 c = 9 print (a + b) print (a + b + c) print (a * b) print (c / a)

a = 5
b = 7
c = 9
print (a + b)
print (a + b + c)
print (a * b)
print (c / a)

Programmet ger följande utskrift:

12
21
35
1.8

Skapa en ny variabel:

d = ”Travsport”

Testa vad som händer om du försöker addera variablerna a och d (a + d). Kan du tolka vad som händer? Se facit för uppgift 2.

Användningsområden

Du kan skapa program för olika användningsområden. Fundera på vad följande program utför:

b = 8
h = 12
a = b * h/2
print("Arean är", a, "kvadratcentimeter.")

Jupp, den räknar ut kvadratens area (basen 8 cm och höjden 12 cm):

Arean är 48.0 kvadratcentimeter.

Först skapas och tilldelas variablerna b och h sina värden. Variabeln a får värdet av variabeln b gånger variabeln h delat på 2. 

Med printsatsen skrivs först texten “Arean är” ut, de nföljs sedan av värdet som finns i variabeln a (8*(12/2)), och avslutas med texten “kvadratcentimeter.”. 

Övning

Skapa ett program som istället för arean räknar ut omkretsen för samma figur. Facit för övning 3

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad:

Reviderad: