ListorLektion fyra

Om listor

När man programmerar används listor för att spara en ordnad sekvens av element. En lista kan bestå av både textsträngar och tal där man har sorterat innehållet i en viss ordning. Man kan lägga till fler objekt eller ändra de som redan finns i listan hur mycket man vill.

En liknelse kan vara att se en lista uppbyggd som en rad med lådor. Hela raden bildar listan och varje låda består av ett innehåll. För att kunna hålla reda på alla dessa lådor är de numrerade.

En lista skapas genom att den namnges och därefter tilldelas element med hjälp av hakparenteser. Listelementen skiljs åt med hjälp av kommatecken.

Varje element (låda) i listan har en speciell plats och man kan därför numrera varje element i listan. Man säger att varje element har ett visst index. Det första elementet i en lista har index 0. I nedanstående exempel har “Filosofi & psykologi” index 0 och “Religion” index 3.

dewey = ["Filosofi & psykologi", "Datavetenskap", "Samhällsvetenskaperna", "Religion"]
print(dewey)

Antal element i en lista

Du kan lägga till fler element i en lista med kommandot lista.append (där lista står för namnet som vi har gett vår lista).

dewey.append("Språk och språkvetenskap")
print(dewey)

När du skriver ut listan får du nu också med den tillagda posten.

[‘Filosofi & psykologi’, ‘Datavetenskap’, ‘Samhällsvetenskaperna’, ‘Religion’, 'Språk och språkvetenskap'

Sortera element

Med kommandot lista.sort() kan en lista sorteras i bokstavsordning innan den skrivs ut. I det här exemplet är listan döpt till genre istället.

dewey = ["Filosofi & psykologi", "Datavetenskap", "Samhällsvetenskaperna", "Religion", "Språk och språkvetenskap"]
dewey.sort()
print(dewey)

När listan skrivs ut blir utskriften sorterad alfabetiskt:

['Datavetenskap', 'Filosofi & psykologi', 'Religion', 'Samhällsvetenskaperna', 'Språk och språkvetenskap']

Övning

Se om du kan använda kodsnutten reverse = True för att sortera listan i omvänd ordning. Fundera och prova dig fram till var den skulle kunna tänkas vara i koden. Facit till övning 5 hittar du här om du fastnar.

Att söka i en lista

Du kan plocka fram ett specifikt element ur en lista med hjälp av elementets index. Med kommandot dewey[2] plockar vi fram det tredje elementet i listan “dewey”. Det första elementet i en lista har alltid index 0.

dewey = ["Filosofi & psykologi", "Datavetenskap", "Samhällsvetenskaperna", "Religion", "Språk och språkvetenskap"]
print(dewey[2])

Första elementet är alltid noll så vi ser att programmet skriver ut “Samhällsvetenskaperna”.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad:

Reviderad: