InputLektion tre

Ofta behöver en användare lämna information till det program som används. Du kan låta användaren av ditt program mata in tal eller text med hjälp av kommandot input(). Då ger du användaren möjlighet att interagera med programmet. 

Det kan till exempel vara ett namn, ålder eller annan information som programmet lagrar via kommandot. Programmet nedan frågar efter användarens namn: 

namn = input("Vad heter du?")

Variabeln namn skapas och det som kommer in från input blir dess värde. 

När programmet körs blir utskriften: 

Vad heter du?

Här har användaren möjlighet att skriva in sitt namn. Programmet kan kompletteras med en printsats, en instruktion för att skriva ut något på skärmen:

namn = input("Vad heter du?")
print("Hej" + namn)

Tryck på Enter för att gå vidare i programmet. 

Nu när programmet körs blir utskriften följande:

Vad heter du? Linda
Hej Linda

Övning

Bygg ut ditt program så att det också frågar vilken ort personen bor i. Programmet ska sen skriva ut “Hej namn från ort”.

Vad heter du? Ola
Var bor du? Malmö
Hej Ola från Malmö

Facit till övning 4.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad:

Reviderad: