Hur gör man en grupp i Digiteket?Introduktion

Gruppfunktionen i Digiteket är skapad för att du och dina kollegor runt om i landet ska kunna kommunicera med varandra. En grupp är platsen där ni kan hjälpa varandra med de övningar, diskussionsfrågor och utmaningar ni får i kurserna på Digiteket. Det är platsen där ni kan ta del av reflektioner, bolla idéer tillsammans och utbyta erfarenheter. Att lära sig tillsammans gör lärandet både enklare och roligare!

Målet med denna kurs är att du ska veta hur du skapar en grupp i Digiteket.

Kunskapsmålen för denna kurs är att du ska:

  • Veta hur man skapar en grupp i Digiteket
  • Veta vilka funktioner som finns
  • Veta hur man bjuder in kollegor

Denna kurs består av text och en film med undertext.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp:

CC-BY-NC-ND