Hur bildsöker man i Google? Att göra en omvänd bildsökningIntroduktion

Ibland händer det att man hittar en fantastisk bild som känns helt rätt på en hemsida men att bildkällan inte angetts. Hur ska man då veta vem upphovspersonen är och vad bilden har för licens? Att försöka komma i kontakt med personen som lagt upp bilden på hemsidan tar tid och det är inte säkert att den heller vet var bilden kommer ifrån. Hur gör man då? Jo, det får du lära dig i denna korta kurs!

Syfte

Denna kurs har som syfte att lära dig hur man söker efter en bilds källa i Gooogle Bilder.

Kunskapsmålet

Kunskapsmålet för denna kurs är att du ska:

  • Veta hur man bildsöker i Google för att hitta en bilds källa

Upplägg

Kursens innehåller består av text och en filmklipp samt övning.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.