Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Fortbildning med Digiteket – handledning för ambassadörer

Varje arbetsplats har nytta av att ha en medarbetare som håller ett extra öga på Digitekets utbud och tipsar och guidar sina kollegor när det dyker upp kurser, artiklar och resurser som kan vara behjälpliga i verksamheten. Är du en sådan person kan du med rätta kalla dig en digiteketambassadör! Titeln som digiteketambassadör är flytande. Några av er kan rätteligen använda titeln för att ni de facto gör precis det vi önskar av en digiteketambassadör, andra har fått uppgiften specifikt tilldelad sig av sin chef eller sin arbetsplats. Oavsett är det en hederstitel och vi vill belöna dig med en t-shirt och Digitekets tacksamhetsmedalj med extra lull-lull! Har du dessutom uppgiften att leda och stötta digital fortbildning och läsfrämjandefortbildning på din arbetsplats med hjälp av Digitekets kurser, artiklar och resurser är du en ambassadör dubbelt upp och vi tackar och bockar.

Syfte

Genom denna kortkurs får du som är digiteketambassadör våra bästa tips på hur plattformen kan användas för att främja medarbetarnas fortbildning, baserat på vår statistik, vår återkoppling från användarna och våra bästa exempel utifrån verksamheterna i Sverige. Förhoppningsvis kan du genom detta få stöd och hjälp i hur du bäst gör plattformens material tillgängligt för dina kollegor.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs kommer du att ha fått:

  • kunskap om vad en digiteketambassadör är
  • kunskap om hur du på bästa sätt kan sprida information om de artiklar, kurser och resurser som publiceras på Digiteket
  • kunskap om olika metoder för gemensam fortbildning i kollegiet kring Digitekets material.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.