Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Fortbildning med Digiteket – handledning för chefer

Du har ansvar för fortbildningen för dina biblioteksmedarbetare och tänker att Digiteket kan vara en lämplig resurs för digital fortbildning och för läsfrämjandefortbildning. Du vet dock inte exakt hur du ska gå till väga för att använda plattformen systematiskt för bästa effekt. Räds icke! Här kommer Digitekets förslag till arbetsformer och fem enkla paket att börja med.

Syfte

Genom denna kortkurs får du som chef Digitekets exempel på hur plattformen kan användas för att främja medarbetarnas fortbildning. Innehållet i kursen är baserat på vår statistik, vår återkoppling från användarna och exempel utifrån verksamheterna i Sverige. Förhoppningsvis kan du genom detta få stöd och hjälp i hur du bäst gör plattformens material tillgängligt för dina medarbetare.

Kunskapsmål

Efter genomförd kurs kommer du:

  • ha fått ta del av återkopplingen från biblioteksmedarbetare i Sverige rörande fortbildning
  • ha fått konkreta förslag på hur du som chef kan underlätta fortbildning via Digiteket
  • ha fått exempel på konkreta paketförslag för fortbildning.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.