Utvärdera din presentation Lektion sju

“Åh, jag var så nervös men det gick ju jättebra!”

Ge dig själv lite tid för att reflektera över din presentation, glöm inte att uppmärksamma allt bra du gjorde men också vad du skulle kunna förbättra till nästa gång. 

Visuella hjälpmedel

Var din PowerPoint tydlig? Behöver något förtydligas? En bild förstoras? Gör de ändring som behövs nu när du tänker på det.

Tekniken

Fungerade tekniken som det skulle? Finns det något som kan planeras bättre inför nästa gång? Finns det något som du kan göra för att din presentation ska bli ännu bättre. 

Möbleringen

Var du nöjd med möbleringen? Kunde du röra dig så fritt som du ville? Passade möbleringen  publiken? Kan något förbättras till nästa gång?

Din förberedelse

Hur förberedde du dig? Hade du sovit väl natten innan presentationen, ätit tillräckligt, valt rätt kläder? Hade du tränat på presentationen tillräckligt?

Din leverans

Pratade du tydligt? Var du energisk? När verkade publik tappa fokus, kan du ändra på något under den delen av presentationen? Gav du publiken en paus? Hur samspelade du med åhörarna? 

Katastrof

Gick någonting fel? Hur kan du hindra att något liknande händer igen? Räddade du eller någon annan situationen, bra jobbat! Tacka den andra eller ge dig själv beröm! Det kan ha känts som en katastrof men det var det säkerligen inte. Och i värsta fall, det kanske är något du kommer kunna skratta åt med lite distans.

Fantastiskt

Vad gick alldeles lysande? Analysera det du gör bra så att du blir medveten om dina styrkor. Det du är bra på kan du utveckla och på så sätt bli en ännu bättre presentatör.

Be om utvärdering

Har du möjlighet så be arrangören att skicka en utvärdering till publiken. Är det ett mindre sammanhang och det finns tid  kan du skapa en egen utvärdering. Publikens åsikt är mycket värdefull att få in för att kunna utvecklas. Försök att ta till dig responsen men tänk även på att det är omöjligt att göra alla nöjda, det är oundvikligt att få kritik. Frågor man kan ställa publiken är:

  • Vad tycker du om min presentation som helhet?
  • Vad tar du med dig?
  • Finns det något som kan förbättras?

Vi kan vara ärliga och säga att man sällan får in så många utvärderingar som man önskar. Undvik därför att ställa alltför många frågor, ju färre frågor desto högre är chansen att publiken tar sig tid att svara.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 23 mars, 2021