Let the show begin!Lektion fyra

“Hej, öh…Hej, jo, jag…öh…jag heter x och idag ska prata om y…och öh…”

När du intar rollen som talaren blir du också den som styr stämningen i rummet. Du har publikens uppmärksamhet och pondus att leda dem dit du vill. En tveksam start signalerar att rummets ledning tilldelats en person med för lite pondus och publiken kan snart rikta sin uppmärksamhet på egna mobiltelefoner. Var självsäker och inled med energi!  

Första intrycket

Hur ska du inleda din presentation? En grundregel: börja med ett leende. Självklart finns det allvarliga stunder då ett leendet är oerhört opassande men dessa stunder är förhoppningsvis få.

Vad blir dina första ord och meningar? Undvik klichéer som “Mitt namn är Kim och idag ska jag prata om läsfrämjande hos tonåringar”. Publiken vet redan att du är där för att tala med dem och de vet säkerligen vad du kommer att prata om eftersom de har fått ett mejl eller ett programblad om det,  eller för att du helt enkelt nyss blivit presenterad. Så hur bör du börja din presentation? Vårt förslag är att du förklarar varför du står inför publiken. Och kanske ännu viktigare: varför det är viktigt att publiken lyssnar på dig, vilka kunskaper du kommer att ge dem: 

“Jag har det senaste året lyckats fördubbla antalet läsande tonåringar på mitt bibliotek och jag är här för att visa er hur ni kan uppnå samma sak!” 

I en mening har du förklarat varför du fått mandatet att står inför publiken och varför de bör lyssna på dig. Du har förmedlat syftet med föreläsningen.

Samspel med publiken

Lyssnar de flesta på dig? Det är väldigt svårt att hålla en publiks uppmärksamhet under en hel presentation. Känn dig inte illa till mods om du ser att några småpratar sinsemellan eller att någon har sin mobil framme. Koncentrera dig inte på dem utan de personer som verkar fokuserade på det du säger och visar.

Presentatören och publiken är i symbios. Om presentationen är intressant kommer publiken visa uppskattning och publikens uppskattning gör presentatören mer bekväm, hen får positiv respons av publiken och presenterar med mer inlevelse. Du får det du ger. Så tappa inte modet om du känner att folk tappar fokus. Hjälp dem att koncentrera sig istället genom några enkla trix. 

  • Rör på dig lite: som publik märker man när något händer på scen även om man inte är fokuserad. Kanske har du stått still länge? Rör dig sakta från en plats till en annan medan du fortsätter att prata. 
  • Ändra ditt sätt att prata: Låter du kanske monoton? Försök att använda din röst för att åter fånga publikens uppmärksamhet. Höj eller sänk rösten. Ändra tonläge. 
  • Var tyst en kort stund: ibland kan en kort tystnad få publiken att fokusera. Den som inte tittar på dig kommer uppmärksamma tystnaden och nyfiket rikta sin blick mot dig. 
  • Ställ en retorisk fråga: Ställ då och då en fråga som inte behöver besvaras av publiken. 

“ Som ni förstår hade jag ett problem. Så hur skulle jag lösa det? (Konstpaus) Jo…” eller  “ Visst minns ni det jag sa i början om X? (Konstpaus) Det jag nu ska prata om hör ihop då…”

Publiken kommer snabbt försöka tänka ut hur de skulle besvarat frågan och koncentrera sig på ditt svar. De blir åter fokuserade på dig.

  • Ställ en fråga: Planera en eller två ja/nej- frågor som du vet att publiken lätt kan svara på. Instruera publiken att svara “ja” med handuppräckning och be alla att titta runt så att de ser hur många som svarat som dem. Lite rörelse, säkerligen lite prat och en avslappnad liten stund kommer hjälpa publiken att åter hitta fokus när du börjar tala igen. Se till att frågan är relevant utifrån det du pratar om så att pausen känns naturlig. Se dock till att det är en fråga som inte är känslig, tanken är att detta ska vara en kort roande paus. Du kan även ställa en fråga genom till exempel verktyget Mentimeter, då förblir alla anonyma. Tänk dock på ett det innebär en extra teknisk interaktion att hålla koll på. 
  • Ge publiken tid till en “bikupa”: Ge publiken tid att diskutera något enkelt under två minuter. Ställ tiden på till exempel din mobil. Alarmsignalen kommer hjälpa dig att avbryta publikens samtal, de sista konversationerna lär avslutas när du återtar ordet.
  • Ge publiken en nästan kravlös paus på två minuter, ditt enda krav är att de ställer sig upp. Du kan uppmana dem att röra sig på plats, kanske sträcka på sig lite.
  • Om du får en fråga från någon i publiken, lyssna noggrant och upprepa gärna frågan så att alla får en chans att höra den. Detta ger dig även några sekunders betänketid att formulera ett svar. Svara kort och tydligt så att din taltid inte försvinner.
  • Kanske vill du hellre att publiken väntar med frågor till slutet av din presentation? Gör dem då medvetna på att det kommer finnas utrymme för frågor senare och be dem att anteckna sin fråga så att de inte glömmer den. Skulle du få en fråga som du inte kan besvara så säg som det är: “jag vet inte” eller “jag vet inte men kan jag få återkomma till dig när jag tagit reda på det?”. Tydliga svar ger ett mer professionellt intryck än ursäktande och osäkra undanflykter. Det kan vara klokt att ha hitta en person innan föreläsningen som du preppat att ställa en fråga, om ingen annan vill eller vågar. Ofta behövs bara isen brytas. När din förberedda fråga är ställd av din hjälpreda i publiken så tänker lyssnarna ”om den personen vågar ställa sin fråga så vågar jag också för min fråga är minst lika klok”. Känner du ingen i publiken kan din värd säkert ta på sig den rollen.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 23 mars, 2021