Hålla en bra presentationIntroduktion

Du har gått kursen Skapa en tydlig PowerPoint-presentation och lagt grunden för en lyckad muntlig presentation, bra jobbat! Vi kommer i denna kurs att gå vidare till hur du kan hålla en bra muntlig presentation inför publik. Kom ihåg att du är presentationen och ditt presentationsverktyg endast är ditt visuella hjälpmedel. 

Ingen föds som god retoriker. Charm, karisma och scennärvaro är sällan medfödda egenskaper. Det är något som tränas in. Visst, vissa har lättare för det än andra, men det handlar snarare om att de blivit medvetna om sina brister och arbetat bort dem. 

Vi kommer under denna kurs ge dig råd om hur du håller en bra presentation. Vi tipsar även om vad du kan öva på för att utveckla din presentationsteknik. 

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig råd som kommer att hjälpa dig att hålla en bra presentation inför publik. 

Kunskapsmål

Kunskapsmål för denna kurs är att du ska:

  • veta vad du bör förbereda när det gäller teknik och lokal
  • veta hur du kan förbereda dig själv
  • veta hur du kan inleda din presentation
  • veta hur du kan samspela med publiken under presentationen
  • veta hur du kan avsluta din presentation
  • veta att du bör utvärdera din presentation.

Upplägg

Du kan gå kursen själv men ni bör vara fler för att kunna göra utmaningen i slutet av kursen.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 23 mars, 2021