Källkritik på nätet: en fördjupningIntroduktion

Biblioteksanställda är duktiga på källkritik i allmänhet och analog källkritik i synnerhet och med denna expertis är de till mycket god hjälp för bibliotekens användare. Digital källkritik är i vissa aspekter mycket lik analog källkritik men i andra aspekter finns det stora skillnader. Denna kurs är till för dig som inte känner dig lika bekväm när du ska guida användare rörande digital källkritik som du är med den analoga källkritiken. Kursen förutsätter att du har viss grundläggande kunskap kring digital källkritik och vill fördjupa denna kunskap något. Om du vill börja på en så grundläggande nivå som möjligt rekommenderar vi att du först gör kursen:

Källkritik på nätet: en introduktion på basnivå

Denna fördjupningskurs i digital källkritik är liksom grundkursen skapad med hjälp av information från Internetstiftelsen och uppdelad i åtta lektioner, ger den dig förhoppningsvis lite fördjupade färdigheter.

Kunskapsmål

När du avslutat denna kurs har du förhoppningsvis bekantat dig vidare med:

  • Skillnad mellan analoga och digitala medier
  • Skillnaderna mellan analog och digital källkritik
  • Grundläggande källkritik och den källkritiska metoden
  • Källkritiska möjligheter och svårigheter i just digitala medier
  • Olika former av länkar och webplatser och vilken källkritisk blick som krävs på dessa olika plattformar och tjänster.
  • Algoritmer och filterbubblor
  • Hur du påverkar din personliga integritet och säkerhet när du rör dig i digitala miljöer
  • Praktiska tips för hur du ska källgranska olika mediaformat (text, bild, video).

Arbetsmetod

Lektionerna i en kurs kan innehålla en fråga, en övning och/eller en reflektion. De flesta presenteras så att man kan båda jobba både enskilt och i grupp. Till några lektioner följer en fråga som rör lektionens material och i slutet på kursen följer en repetition av alla kursens frågor – allt för att du ska kunna ta med dig så mycket kunskap som möjligt när du går vidare.

 

Reflektion

Har du delat vidare någonting på Internet, på till exempel Facebook? Kollar du alltid vem som är upphovspersonen först? Det är väldigt enkelt att dela saker vidare och ibland gör man det snabbt utan att riktigt stanna upp och kolla källor. Har du råkat dela någonting som du känner att du först kanske skulle granskat? Kanske har du råkat dela något, ångrat det och raderat det? Dela gärna med dig av din egen erfarenhet i gruppen eller av ett känt fall du hört talas om och som kan fått stora konsekvenser. Diskutera och bjud på er själv! Det är ofta av sina misstag man lär sig.

 

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.