Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Källkritik på nätet: en fördjupning

Biblioteksanställda är duktiga på källkritik i allmänhet och analog källkritik i synnerhet och med denna expertis är de till mycket god hjälp för bibliotekens användare. Digital källkritik är i vissa avseenden lik analog källkritik, i andra avseenden mycket olik. Denna kurs är till för dig som inte känner dig lika bekväm med att guida användare i digital källkritik som i analog källkritik. Kursen förutsätter att du har viss grundläggande kunskap om digital källkritik och att du nu önskar fördjupa dig. Om du känner dig osäker och vill repetera grunderna rekommenderar vi att du först genomför kursen Källkritik på nätet: en introduktion på basnivå.

Denna fördjupningskurs i digital källkritik är liksom grundkursen skapad med hjälp av information från Internetstiftelsen och uppdelad i åtta lektioner. Förhoppningsvis ger den dig fördjupade färdigheter.

Kunskapsmål

När du avslutat denna kurs har du bekantat dig med:

  • skillnaden mellan analoga och digitala medier
  • skillnaderna mellan analog och digital källkritik
  • grundläggande källkritik och den källkritiska metoden
  • källkritiska möjligheter och svårigheter i digitala medier
  • olika former av länkar och webbplatser och vilken källkritisk blick som krävs på dessa olika plattformar och tjänster.
  • algoritmer och filterbubblor
  • hur du stärker din personliga integritet och säkerhet när du rör dig i digitala miljöer
  • praktiska tips för hur du ska källgranska olika medieformat (text, bild, video).

Upplägg

Lektionerna i en kurs kan innehålla en fråga, en övning och/eller en reflektion. De flesta presenteras så att man kan jobba enskilt eller i grupp. I slutet av kursen ställs repetitionsfrågor för att befästa dina kunskaper samt några frågor om det material som använts i lektionerna.

Reflektion

Du har säkert delat material på internet och Facebook någon gång, men brukar du kolla vem som är upphovsman? Det är väldigt enkelt att dela saker vidare och ibland gör man det snabbt utan att riktigt stanna upp och kolla källor. Har du råkat dela någonting som du känner att du först kanske skulle granskat? Kanske har du råkat dela något, ångrat det och raderat det? Dela gärna av egna erfarenheter eller något känt fall som fick allvarliga konsekvenser. Diskutera och bjud på er själv! Det är ofta av sina misstag man lär sig.

Puffbild: Fingerprint av Hebi B, Public domain

Se filmen Varför ska jag bry mig om källkritik? på Internetstiftelsens Youtube-kanal. 

Kommentarer

Christine Johansson

Lektion om källkritik, grundskola år 9 i samhällskunskap.

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.