Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet
Ai-genererad bild med Midjourney, CC BY-NC 4.0

Fri åsiktsbildning – samhällets mål och bibliotekens uppdrag

Att verka för fri åsiktsbildning är grunden för bibliotekens verksamhet, det säger bibliotekslagen. Fri åsiktsbildning är också en grundlagsskyddad rättighet för den enskilde. Därför är det viktigt att alla biblioteksmedarbetare har en djup kunskap om begreppet fri åsiktsbildning. En bred kunskap om detta är också en förutsättning för att fördjupade samtal om bibliotekens roll i totalförsvaret ska kunna föras.

Denna kurs är producerad av Kungliga biblioteket (KB) inom uppdraget att ha nationell överblick över bibliotekssektorn. Du hittar mer information, samt ytterligare kunskapsresurser, i artikeln Bibliotek och beredskap och i temat Beredskap.

I diskussionerna kring huruvida biblioteken ska ha en roll i totalförsvaret har ett argument varit att det kan vara svårt att förena en sådan roll med uppdraget att verka för fri åsiktsbildning. Denna kurs redogör därför för samhällets planering för att upprätthålla fri åsiktsbildning vid kris och höjd beredskap. Denna planering kan naturligtvis i sig kritiskt granskas och ifrågasättas, vilket är en naturlig del av det offentliga samtalet.

Kursens avsnitt avslutas med reflektionsfrågor som med fördel kan användas i samtal på arbetsplatsen.

Syfte

Denna kurs syftar till att öka kunskapen om bibliotekens uppdrag att verka för den fria åsiktsbildningen. I kursen presenteras också de samhälleliga målsättningar som finns för den fria åsiktsbildningens upprätthållande vid kris eller höjd beredskap. I kursen får du redskap för att reflektera kring hur den fria åsiktsbildningen relaterar till så kallad otillbörlig informationspåverkan samt på vilket sätt bibliotek är en del av arbetet med att skapa förutsättningar för det demokratiska offentliga samtalet.

Efter genomförd kurs har du:

  • kunskap om lagstiftningen rörande fri åsiktsbildning
  • kunskap om bibliotekens uppdrag rörande fri åsiktsbildning
  • kunskap om de begränsningar som finns i den fria åsiktsbildningen
  • kunskap om vad som menas med otillbörlig informationspåverkan
  • kunskap om hur den fria åsiktsbildningen kan utmanas av otillbörlig informationspåverkan
  • kunskap om begrepp som gråzon och hybridkrigföring
  • kunskap om vad man menar med begreppet skyddsvärden och hur bibliotek relaterar till dessa
  • kunskap om konkreta exempel på hur du i din roll som biblioteksanställd stärker och skyddar den fria åsiktsbildningen.

Foto: Eleonor Grenholm, Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0.)

Kommentarer

Diskuterar ni den fria åsiktsbildningen på ert bibliotek?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.