Screencastify - Flikinspelning och markeringsverktygLektion tre

För att starta tillägget klickar du på programmets ikon som är i form av en pil uppe bland tilläggen till höger om adressfältet. 

Screencastifys ikon är en högerställd orange pil.

Du har tre inspelningsmöjligheter:

  • Browser Tab låter dig spela in den webbläsarflik som du har uppe när du startar inspelningen. I detta läge har du tillgång till verktyg som gör att du kan rita och markera på skärmen.
  • Desktop låter dig spela in det du har på skärmen. I detta läge kan du växla mellan program och fönster.
  • Webcam only spelar in dig genom webbkameran.

Inspelning med Browser Tab

Om du vill ha tillgång till ritverktygen klickar du på “Show more options”. 

Show more options

Där väljer du sen om du vill ha ritverktygen aktiva, och om du vill ha en nedräkning innan filmen börjar. 

Countdown, Show drawing tools, Tab audio.

Tryck sen på “Record” för att spela in. Längst ner till vänster lägger sig verktygsfältet. Om du vill stänga verktygsfältet trycker du på krysset. 

Vertygsfältet. Från vänster: Focos mouse, ingen muspekare, highlight clicks, paus, muspekare, penna, suddgummi, video, stäng.

Med hjälp av funktionen “Focus Mouse” kan du  rikta betraktarens uppmärksamhet mot något.

Focus mouse highlightar en del av en webbsida.

“Highlight clicks” gör så att det blir lite tydligare var man klickar genom att en röd cirkel dyker upp.

Highlight clicks mrkerar var man klickar på skärmen.

Med pennan kan du rita på skärmen om du vill markera eller understryka något. Du kan sen sudda med suddgummit.

Text markerat med pennan.

Om du vill själv vill synas under inspelningen väljer du “Embed webcam”.

Resultatet blir då så här:

Wikipedia i ett webbläsarfönster med inklippt bildruta på artikelförfattaren längst ner till vänster.

När du är färdig trycker du på pause och sedan på stopp-knappen för att avsluta inspelningen. Efter avslutad inspelning kommer du till redigerings- och exportsidan.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 20 maj, 2020