OBSLektion sju

OBS är ett liveströmningsverktyg som används av många som strömmar  datorspelande till plattformar som Twitch, men också av de som strömmar kommunfullmäktigesammanträdande och dylikt. Det är ett program med många styrkor. Det är också gratis och open source. I denna kursdel kommer vi att hänvisa tillbaka till en tidigare och mer omfattande kurs i programmet

Börja med att installera och bekanta dig med programmet.

För att spela in skärmen behöver du lägga till en källa. Tryck på plus och välj “Bildskärmskälla” om du vill spela in allt på skärmen, och för att kunna växla mellan öppna program och fönster. Om du bara ska spela in ett programfönster kan du välja “Fönsterkälla”.

Tryck OK på de båda frågorna som dyker upp. Du kommer nu betrakta din skärm i en evighetspegeleffekt.

Se till så att ljudinställningarna är ok, rör sig mätaren när du pratar? Om du vill ställa in en extern mikrofon eller anpassa ljudinställningarna kan du läsa mer här:

Digitekets OBS-kurs om ljud

Tryck sen på “Börja spela in” i kontrollpanelen ute till höger och växla till det eller de fönster du vill skärminspela. Genomför din inspelning. När du är färdig växlar du tillbaka till OBS och avslutar inspelningen.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 20 maj, 2020