Filminspelning med mobilens frontkameraIntroduktion

Plötsligt får du en lysande filmidé! Men hur gör du för att gå från idé till faktiskt film av god kvalitet? Det ska vi berätta för dig! Man behöver varken kostsam utrustning eller en massa tekniska kunskaper för att producera bra kortare filmer. Allt man behöver är att ha koll på några enkla saker. I denna kurs tar vi upp dessa grundläggande kunskaper och färdigheter och inriktar oss på snabb filminspelning med kameran som finns på framsidan på din mobil, frontkameran. Denna typ av film känner sig många av oss bekväma med då de flesta haft videosamtal och därför är förtrogna med sättet att prata in i sin telefon.

Syfte

Denna kurs syfte är att hjälpa dig att förbättra dina mobilfilmers kvalitet genom att lära dig vad du ska tänka på innan och medan du spelar in.

Kunskapsmålen

Kunskapsmålen för denna kurs är att du ska:

  • bli medveten om vilket förarbete en filminspelning gynnas av
  • kunna hantera din utrustning 
  • veta vad du ska tänka på när du väljer inspelningsplats
  • förbereda inspelningen
  • veta vad man ska tänka på när du spelar in.

Upplägg

Kursen består av text och filmer och kan göras ensam men görs med fördel i grupp för att ni då ska kunna utbyta erfarenhet och filmklipp och på så sätt få respons av kollegor. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad:

Reviderad: