Utveckling av det digitala uppdragetLektion åtta

När kartläggningen, analysen av den och de nya rutinerna och riktlinjerna börjar komma på plats, så kan det vara intressant att fundera över hur biblioteket kan utveckla sitt digitala uppdrag.

För att komma fram till svaren kan det vara lämpligt att genomföra en process i tre steg där både medarbetare och chef är delaktiga!

1. Vilka frågor vill jag få som jag inte får idag?

  • Får jag för få utmanande frågor om informationssökning? Hur kan jag i så fall se till att de blir fler?
  • Vilka frågor är det som jag önskar svara på, som jag inte får? Vad kan jag göra för att jag ska få dem? 

Diskutera med dina kollegor!

2. Handledning i källkritik, källtillit och sökkritik

  • Hur kan jag få in diskussioner och upplysning om källkritik, källtillit och sökkritik när jag handleder besökare?

3. Vill jag bli en MIK-aktivist?

  • Hur kan jag bli en upplysande aktivist i MIK-frågor? 
  • Hur kan jag bli mer spelkunnig för att sedan nå de unga med större självförtroende?
  • Hur kan jag dela den kunskapen med mina medarbetare?

För dem som vill MIK-aktivera sig finns alltid möjlighet att gå med i Bibblan svarar. Det är ett biblioteksnätverk som alltid söker kunniga och engagerade operatörer.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad: 6 april, 2020