ServicekontorLektion 15

Om det finns ett servicekontor i närområdet kan du hänvisa besökaren dit. Statens servicecenter driver dessa kontor och på deras webbsida finns en sammanställning över vilka kommuner som har ett servicekontor och vilka myndigheter som bemannar det.

Servicekontoren är till för att svara på frågor från privatpersoner och företagare kring tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad: 6 april, 2020