Kartläggning av hur olika myndigheter och organisationer ställer sig till frågor som biblioteken ofta fårLektion nio

I de kommande lektionerna har vi samlat svar och tips från myndigheter vars frågor ofta kommer till biblioteket. Läs dem för att få en uppfattning om de många olika förväntningarna och inställningarna som finns på biblioteken men också bredden i de biblioteksanställdas uppdrag. Använd sedan lektionerna som referens för framtiden. Vid behov kan informationen kopieras och sammanställas i en lokal referensguide på ert bibliotek. 

Dessa frågor fick Arbetsförmedlingen, Bankföreningen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten:

  • Avråder de biblioteken från att svara?
  • Ska biblioteket hänvisa besökare direkt till myndigheten?
  • Hänvisar de sina besökare till biblioteket?

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad: 6 april, 2020