Genomförande och frågorLektion sju

Nu är det så dags att skapa rutinerna och riktlinjerna! Ta med alla aspekter från Lektion 3, 4 och 5.

Nedanstående frågor kan vara till hjälp att diskutera och reflektera kring i arbetslaget:

 • Ska vi införa någon rutin, till exempel att gå till en dator som står mer undanskymd, när en användare har frågor där privata uppgifter är synliga?
 • Vilka dilemman kring integritet har du stött på? Hur löste du dem?
 • Är det ett etiskt dilemma i förhållande till personen eller till professionen?

På samma sätt är det värt att diskutera dessa frågor som rör bemötande och handledning:

 • När jag känner mig obekväm med att till exempel se en besökares bankuppgifter, hur ska jag hantera det?
 • Hur agerade jag innan smartphones och e-tjänster, när besökare till exempel kom med fysiska blanketter som de ville ha hjälp med att fylla i med penna?
 • Vad är skillnaden mellan att hjälpa till att fylla i en e-blankett och att fylla i en pappersblankett?
 • Hur kan jag säga nej om frågan rör något som biblioteket inte kan eller ska hjälpa till med? Hur kan jag hänvisa besökaren vidare på ett bra sätt?
 • Hur hanterar jag situationen när jag inte har svaret på frågan?
 • Hur kan jag handleda besökare hållbart, så jag inte får samma fråga om och om igen från samma person?

Bibliotekets demokratiuppdrag

Nedanstående förhållningssätt kan också vara intressant att diskutera när ni tar fram riktlinjer. Ett sätt är att höja blicken över det “service-träsk” som biblioteksmedarbetare nog kan känna av när den tionde besökare under en dag vill ha hjälp med utskrifter, kopiering eller liknande. Vilket är bibliotekets grunduppdrag? Ja, just det!

Varje gång jag hjälper en besökare, till exempel med att skriva ut sitt kontoutdrag som hen behöver för att få socialbidrag, så hjälper jag hen att få egenmakt. Så småningom klarar hen det på egen hand och får därmed ett större självförtroende. 

 • Fungerar det tanke- och förhållningssättet i mitt dagliga arbete? 

När chefen och medarbetaren funderar över ovanstående, komplettera gärna genom att lyssna på Brits Stakstons resonemang i den 10 minuter långa filmen: Att göra sin röst hörd – det demokratiska uppdraget i en digital tid. 

Att förhålla sig till

 • Har kommunen någon policy eller riktlinjer som biblioteket ska förhålla sig till?
 • Finns det andra styrdokument som är viktiga att förhålla sig till?

Inspiration

Befolkningsregistercentralen i Finland stöder nationella aktörer som ordnar digitalt stöd. Bland annat har det gett ut Etisk anvisning för det digitala stödet, titta gärna på den för inspiration.

Handlingsplan

Skapa därefter en gemensam handlingsplan där det tydligt framgår vem som ansvarar för vad. Planen kan behöva uppdateras med jämna mellanrum.

Exempel: 

 • Om biblioteket ska skapa informationsmaterial, internt eller externt – vem ansvarar för att det blir gjort? När ska det ske?
 • Vem ansvarar för att nya medarbetare får ta del av de rutiner som tagits fram?

När chefen har bestämt vilka arbetsuppgifter som ska utföras och på vilket sätt samt vilka rutiner och riktlinjer som gäller är det viktigt att hen kommunicerar det till alla medarbetare. 

Omvärlden rör på sig hela tiden och när nya saker dyker upp får chef och medarbetare beakta det, och se över om rutiner och riktlinjer behöver uppdateras. Ny information kan leda till att chefen behöver ta ett nytt beslut kring riktlinjer.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad: 6 april, 2020