FörsäkringskassanLektion 12

Försäkringskassan svarade via sin verksjurist som menar att det är bra att biblioteket hjälper till när personer behöver hjälp och stöd. Det är svårt att säga vad bibliotekspersonalen får och inte får göra, eftersom det i huvudsak ligger i den enskildes (besökarens) händer när det handlar om insyn och sekretess. Det är besökaren som avgör om någon annan kan eller får se de uppgifter som blir aktuella i samband med att en ansökan ska fyllas i och också väljer det biträde eller ombud hen önskar.

Hjälp med att logga in på Mina sidor

Möjligtvis kan bibliotekspersonal hjälpa den enskilde att logga in via Mina Sidor och sköta sina ärenden digitalt om det är en fråga som går att lösa på det sättet. Men här måste man tänka på att den enskilde kanske inte önskar att biblioteksmedarbetaren har insyn i hens ärenden och att besökaren därför har möjlighet att sitta avskilt när hen väl har fått hjälp att logga in.

Inga riktlinjer

Försäkringskassan har utöver detta inga allmänna riktlinjer för vad bibliotekspersonalen kan göra, men hoppas att bibliotekspersonalen arbetar utifrån bästa förmåga och känner sina egna begränsningar, både utifrån sitt uppdrag och utifrån den kunskap de besitter.

Om du är osäker

Det är viktigt att inte besvara frågor som man är osäker på eller ge råd i frågor gällande försäkringen utan att vara helt säker på vad som gäller. I dessa fall bör bibliotekspersonalen istället hjälpa besökaren till Försäkringskassans kontaktvägar på nätet.

Om det finns ett servicekontor i närheten, hänvisa dit!

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad: 6 april, 2020