Besökarens integritet och förtroende för bibliotekspersonalLektion fem

I förra lektionen fick du lära dig hur långt du får gå i din hjälp. I denna lektion tittar vi närmare på vad användarens integritet innebär för dig som medarbetare.

Det är såväl arbetsgivarens som medarbetarens ansvar att alltid respektera användarens integritet. Därför är det viktigt att behandla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter på ett respektfullt och professionellt sätt.

När en besökare väljer att be om hjälp med ett känsligt ärende ska medarbetaren göra besökaren uppmärksam på att hen kan se alla besökarens uppgifter. Om besökaren ändå väljer att gå vidare har hen godkänt att medarbetaren tar del av detta.

Det kan jämföras med att en besökare frågar om litteratur om olika medicinska tillstånd eller annat som kan upplevas integritetskränkande av medarbetaren. Tolkningsföreträdet ligger hos besökaren. Biblioteken ska vara stolta över det förtroende som besökarna ger personalen!

Integritetsaspekten är bra att ha med sig när chef och medarbetare utformar rutiner och riktlinjer.

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad: 6 april, 2020