Bankföreningen/Swedish BankersLektion 11

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation som företräder 31 medlemsbanker i många gemensamma frågor.

Bankföreningen svarar på frågorna vi ställde på följande sätt:

  • ”När det gäller frågor från bankkunder, tar banken hand om dessa inom ramen för sin verksamhet, bland annat genom sin kundombudsman. I de fall en tvist har uppstått där kunden och banken inte är överens ska banken hänvisa kunden till Allmänna reklamationsnämnden för att få sin sak prövad.
  • I de fall en bankkund vänder sig till biblioteket för att få hjälp med sina bankärenden bör kunden i första hand hänvisas till sin bank. Information kan också hämtas från bankens hemsida. Information finns också i viss utsträckning på Bankföreningens webbsida.
  • Information finns också hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.”

Oanade möjligheter

Bankföreningen har tillsammans med Sparbankernas Riksförbund skapat ett projekt som heter Oanade möjligheter som ska inspirera fler människor att ta steget in i den digitala världen med fokus på banktjänster. Det finns en webbsida samt en informationsbroschyr, som går att beställa kostnadsfritt.

Sidan är en samlingsplats för nyttig och viktig information och innehåller många konkreta tips. Här ska även anhöriga och andra kunna hitta material som de kan använda för att hjälpa dem som behöver stöd och uppmuntran.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad: 6 april, 2020