Avslutning och sammanfattningLektion 16

Nu har du kommit till slutet av denna kurs! Du har förhoppningsvis fått kunskap om hur du som bibliotekschef eller du som medarbetare kan arbeta fram tydliga rutiner och riktlinjer för att alla ska känna sig tryggare i sin arbetsmiljö. 

Om du har arbetat fram rutiner och riktlinjer med hjälp av denna kurs eller på annat sätt, får du mer än gärna dela med dig av det arbetet. Kontakta: kontakt@digiteket.se

Repetition utifrån kunskapsmålen

Nedan kommer kursmålen igen. Reflektera över om du har uppnått:

 • att få kunskap om vilket ansvar arbetsgivare och arbetstagare har
 • att få kunskap om hur chef och medarbetare kan kartlägga de frågor som man får på biblioteket
 • att få redskap för att kunna skapa rutiner och riktlinjer kring vilka frågor personalen ska svara på och inte
 • att få redskap för att komma fram till hur medarbetare ska svara på frågorna
 • att få insikt i vilka samarbeten biblioteket bör inleda
 • att få insikt i vikten av tydliga rutiner, att våga säga ett helhjärtat ja eller nej
 • att få insikt i vikten av att ha ett handledande, utforskande och pedagogiskt förhållningssätt samt ett gott bemötande
 • att få kunskap om vilka frågor du inte ska svara på
 • att få kunskap om vad Förvaltningslagen säger
 • att få möjlighet att vrida och vända på dilemman utifrån reflektions-och diskussionsfrågor
 • att få insikt i hur olika myndigheter resonerar.

Två juristers avslutande reflektioner

Ett mycket lämpligt sätt att avsluta denna kurs är att se nedanstående video där juristerna Sara Luthander, chefsjurist på fackförbundet DIK och Jonas Holm, jurist på advokatbyrån MarLaw och styrelseledamot i Svensk biblioteksförening reflekterar kring svåra frågor hur det faktiskt är så att juridiken inte alltid ger alla svar.

 

Kursproducenter

 • Lena Arborelius, Region Skåne
 • Martina Rasch, Region Jönköping
 • Rebecca Eriksson, Region Västerbotten

Med speciellt tack till

 • Sara Luthander
 • Jonas Holm

Källor och litteraturtips

Uppskattande processövningar: systemiska metoder för engagemang och förankring. Författare: Annika Gistvall, Pia Halkier Bjerring

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad: 6 april, 2020