Funktioner och tips Lektion fyra

En smidig funktion i Jitsi meet är att man enkelt kan se hur deltagarnas uppkopplingskvalitet är, till exempel ser vi på bilden nedan att min ikon är gul och om jag håller pekaren över så får jag mer detaljerad information. Om någons bild eller ljud upplevs som dåligt är det lätt att se om det är deras uppkoppling som spökar.

Upkopplingskvaliteten hos deltagare.

Längst ner på skärmen finns de vanliga videomötesfunktionerna för att stänga av och sätta på bild och ljud. Du kan också här välja ljud- och bildkällor.

Om man är många i ett möte kan det vara bra att använda sig av räcka-upp-handen-funktionen. Om man trycker på knappen nere i vänstra hörnet dyker det upp en ikon med uppsträckt hand i rutan och mötesledaren kan fördela ordet lite lättare.

Räcka upp handen

Handen uppräckt

Bredvid räcka-upp-handen-funktionen finns det en pratbubbla som tar dig till mötets chatt.

Chatfunktionen i Jitsi Meet.

Nere i det verktygsfältet hittas också skärmdelningsfunktionen som är förnämlig om du vill visa något på din skärm för de andra mötesdeltagarna. Välj om du vill dela hela skärmen, något av dina programfönster eller en specifik flik i webbläsaren. Glöm inte att avsluta delningen när du är färdig!

Dela din skärm

Välj vilken flik som ska delas i jitsi

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 7 april, 2020