Retuschera eller redigera bilder?Lektion ett

Program som Photopea används för att förändra bilder. Man säger att man “retuscherar” eller “redigerar” bilder med hjälp av dem. Vissa använder orden retuschering och redigering synonymt med varandra, andra menar att restuschering endast handlar om att försköna bilden då man tar bort små skavanker. Redigering skulle då innebära en större förändring av bilden. Vi nämner detta så att du vet att båda begreppen innebär en bildbearbetning och ibland används synonymt.

Vi föreslår att du går lektionen Pixlarnas värld om du behöver veta mer om hur digitala bilder är uppbyggda.

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mats Nordström
Medförfattare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 13 februari, 2020