Photopeas verktygLektion tre

Photopea är ett avancerat bildbehandlingsprogram och innehåller väldigt många olika verktyg. Det kan kännas lite överväldigande när man först tittar på programmet. I den här kursen behöver du inte tänka på alla möjligheter eftersom vi bara kommer att använda några av de allra vanligaste verktygen.

I den övre menyn

  • “File” för att öppna, spara och exportera bilder
  • “Image” för att ändra storlek på bilder.

I menyn till vänster

  • “Crop Tool” för att beskära en bild.

I menyn nere till höger

  • ”Brightness/Contrast” för att justera ljus och kontrast.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mats Nordström
Medförfattare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 13 februari, 2020