Författare: Nina Sigurd

Publicerad:

Reviderad:

Digitala möten – Tillför energi!Introduktion

Foto: Surface, Unsplash

Deltagare i stora digitala möten kan ibland kännas anonyma, men finns ett enkelt sätt att inleda och avsluta ett stormöte som gör att gruppen känner av varandras närvaro. Detta kan även vara ett sätt att konkretisera det digitala mötesrummet. 

Vid stormöten kan kanske inte alla komma till tals och det finns en risk att många tappar fokus och blir passiva. Olika typer av pauser kan behövas. Det är viktigt att komma ihåg att erbjuda korta pauser där alla kan återhämta sig var för sig. Ibland behövs dock andra typer av pauser där en aktivitet kan ge mötesdeltagarna möjligheten att skifta fokus samtidigt som den skapar en samhörighetskänsla. 

I denna kurs får du exempel på korta aktiviteter som du kan leda under dina digitala möten.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge dig exempel på hur du kan starta och avsluta ett digitalt möte samt hur du kan leda en pausövning.

Kunskapsmål

Kunskapsmål för denna kurs är att du ska:

  • veta hur du kan starta och avluta ett möte så att mötesdeltagare kort känner av varandras närvaro
  • känna till några sätt som du kan tillföra mötet energi genom att skifta fokus för en liten stund.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Nina Sigurd

Publicerad:

Reviderad: