UtmaningLektion sex

Välj en film på Cineasterna som du vill se. Samla ihop några kollegor som också kan tänka sig se den och starta en kort digital filmcirkel ihop. Bestäm vem av er som är samtalsledaren och värden och följ våra rekommendationer.

När ni är klara med samtalet om filmen gå över till en diskussion kring det föreslagna strukturen. Diskutera följande frågor:

  • Vad är fördelen med ordningsregler, talartid, värdsrollen och samtalsledarrollen?
  • Finns det nackdelar med den föreslagna strukturen?
  • Hur skulle ni vilja göra när ni anordnar en digital filmcirkel?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 3 juni, 2020