Filmsamtal utifrån tre frågorLektion tre

När ni återsamlas förs samtalen utifrån de tre samtalsfrågorna. Påminn om ordningsreglerna och att samtalet ska föras med respekt. Tänk på att påminna att man i denna form av filmsamtal ska undvika att fälla omdömen om filmen, varken positiva eller negativa. Ni ska istället börja i den egna känslan. 

Bestäm talordningen och påminn om hur lång tid de har på sig att prata. Ställ frågorna:

  • Vilken känsla har du efter filmen? Varför?

Ordet går laget runt och var och en får en stund för att berätta om känslan filmen lämnade hos hen. Den som talar avbryts inte. Det som sagts kommenteras inte heller efter rundan och inga frågor ställs.

  • Vilken person berörde dig i filmen? Varför?

Under denna runda berättar var och en, också nu oavbruten, om en person som berörde särskilt starkt. Efter samtalet kan gruppen ha ett fritt samtal.

  • Vilken scen gjorde intryck på dig? Varför?

I denna avslutande runda berättar deltagarna om en scen som berörde dem starkt. Även efter denna runda kan samtalet vara fritt.

Skulle du känna att det är svårt att få igång samtalet utifrån dessa tre frågor kan du ta hjälp av en engelskspråkig filmfrågebatteri från i filmsidan Teach with films. Frågorna är skrivna av av Mary RedClay James Friede.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 3 juni, 2020