Nationell gemensam verksamhetsutveckling Lektion nio

I skrivande stund finns uppåt trettio stycken DigidelCenter runtom i Sverige. Här finns alltså stora möjligheter att lära av varandras verksamheter. Den här kursen är ett exempel på hur tidigare erfarenheter har tagits tillvara.

Den regionala biblioteksverksamheten i er region har till uppdrag att samarbeta med er kring kompetens och utveckling. Signalera tydligt att ni arbetar med att starta upp ett DigidelCenter. Kanske kan de sätta er i kontakt med ett annat bibliotek i regionen som också arbetar med detta, eller på något annat sätt stötta er i arbetet?

I Dalarna finns det i dagsläget tre DigidelCenter. Via den regionala biblioteksverksamheten har erfarenheter och kunskap från dessa tidiga DigidelCenter tagits tillvara för att inspirera och stärka alla folkbibliotek i Dalarna.

Så gjorde vi

Både Rättviks- och Säters bibliotek beviljades projektstöd för att starta DigidelCenter 2018. Tillsammans med Länsbibliotek Dalarna kom de överens om att Rättvik och Säter skulle utgöra noder för gemensamma utbildningssatsningar kring digitala frågor i Dalarna. På grund av pandemin vidareutvecklades utbildningarna med tiden till att bli digitala.

Samtidigt har Länsbiblioteket arrangerat ett ledarskapsspår med kommunernas bibliotekschefer. Där har de lyft bibliotekets roll och möjligheten att stiga fram som en viktig resurs i den kommunala strukturen. I Älvdalen, Dalarnas tredje DigidelCenter, utbildade bibliotekspersonal de förtroendevalda i att använda iPad för de kommunala handlingarna.

  • Det behövs en förändrad bild av biblioteket hos många. Därför måste vi hela tiden arbeta strategiskt. Fundera på vad ditt bibliotek vill och kan och berätta om det, förespegla inte andra något som ni inte kan uppfylla om inte mer resurser tillförs, säger Per-Erik Wik, bibliotekskonsulent på Länsbibliotek Dalarna.

Idag är ett fjärde DigidelCenter på gång att öppna i Mora. Länsbiblioteket har skapat ett nätverk tillsammans med regionens DigidelCenter. Syftet är både att stärka den befintliga verksamheten och att ta tillvara gjorda erfarenheter för att inspirera och stödja övriga kommuner att följa efter.

Samarbeten under kampanjveckorna

Ett sätt att samarbeta DigidelCenter emellan är gemensamma program under Digidelnätverkets kampanjveckor. Under eMedborgarveckan 2020 gjorde de tre DigidelCentren i Dalarna ett gemensamt digitalt program. Bland annat fick invånarna i Rättvik, Säter och Älvdalen dagligen ta del av filmer och föreläsningar på nätet. Sara Hansson, projektledare på Rättviks DigidelCenter säger:

– Det är kul att göra det här tillsammans. Det blir ett fylligare program när vi hjälps åt, med ett bra och brett utbud för alla att ta del av. Säter har till exempel tagit fram ett MIK-bingo med olika digitala aktiviteter som man kan göra under veckan.

Ett kollage med bilder på Jonna Steinrud och Jenny Eriksson från Säters bibliotek, Sara Hansson på Rättviks bibliotek, långbryggan i Rättvik med en dataskärm, en surfplatta och en mobiltelefon på samt en bild från Älvdalens bibiliotek på en bärbar dator och olika IT-sladdar.

Under eMedborgarveckan 2020 gjorde de tre DigidelCentren i Dalarna ett gemensamt digitalt program. På Digidel.se finns en längre artikel om samarbetet. Kollage: © Mats Millberg

Vad kostar ett DigidelCenter?

Det går inte att ange en generell kostnad för ett DigidelCenter. Kostnaden kommer att bero på er ambitionsnivå samtidigt som man ibland också måste anpassa ambitionsnivån till de medel som finns att tillgå. Den största kostnaden är personalen. Som du säkert anat vid det här laget krävs minst en projektledare, gärna på heltid. Det är en oerhörd styrka om projektledaren även har en dedikerad kollega att bolla frågor med och få stöd av under uppstartsprocessen. Att starta ett DigidelCenter kräver marknadsföring både inåt i den kommunala organisationen och utåt till samarbetspartners och besökare. Tekniken är en annan tydlig utgiftspost och där finns både kostnader i form av inköp och kostnader i form av drift. Ett projektbidrag kan vara ett sätt att kicka igång verksamheten. Men då måste det finnas en plan för hur projektfinansieringen på sikt övertas och blir en del av reguljär verksamhet. Här är det viktigt att vidhålla det övergripande kommunala ansvaret så att det inte belastar endast bibliotekets budget.

En gemensam grafisk profil

Det finns en gemensam grafisk profil som alla DigidelCenter är fria att använda och även modifiera efter behov. Till exempel finns silhuetter av landsbygd och stad och bordspratare i form av surfplattor. Det är förstås alltid en balansgång att lyfta in nya element i befintliga koncept. Oftast vill DigidelCenter modifiera den grafiska profilen så att den passar platsen och kommunen. Det är självklart helt okej.

Siluetterna över landsbygd (se ovan) och stad är populära att använda i botten på roll-ups och affischer. Illustratör: © Mats Millberg.

I Säters kommun skapade kommunikationsavdelningen en mer lokalt förankrad siluett som kombinerades med kommunens övriga grafiska profil och digidel-märket i svart.

Nätverket har ett något striktare förhållningssätt när det gäller Digidel-märket. Det används i originalfärger eller svart eller vitt. Alla filer för print, tryck och bearbetning ligger öppet att ladda ner på Digidelnätverkets webbsida. Givetvis är det bara att kontakta den nationella samordnaren för att stämma av idéer eller om det uppstår andra frågor när det gäller DigidelCenter- och Digidel-kommunikation.

Alla arrangemang som främjar digital delaktighet och är öppna för allmänheten kan gärna använda grafik från Digidelnätverket. Här ovan är Digidel-märket som kan användas i originalfärger eller svart eller vitt.

Uppdrag 9 – Lär känna andra DigidelCenter

Identifiera ett annat Digidelcenter att intervjua. Det kan handla om en verksamhet som befinner sig i en kommun som är lik er. Eller ett DigidelCenter som bedriver verksamhet som ni tycker är särskilt intressant. Uppdraget är att ta kontakt och intervjua dem om deras resa. Glöm inte att fråga vad de skulle ha gjort annorlunda om de började om från början idag. Ni hittar en översikt och kontaktuppgifter till alla DigidelCenter på Digidel.se.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Terese Raymond
Medförfattare: Eva Hweem, Per-Erik Wiik och Jonna Steinrud

Publicerad:

Reviderad: