Medskapande och digital teknikLektion åtta

Den digitala delaktigheten omfattar hela MIK-begreppet och innebär även ett arbete med att lära, pröva och skapa. Vissa DigidelCenter har någon form av Makerspace eller Skaparbibbla, det vill säga utrustning och handledning för att designa och skapa, leka och lära, testa och förklara. En del DigidelCenter erbjuder till exempel workshops i att programmera en robot, möjlighet att filma med green screen eller att testa VR-glasögon. Teknikutbudet på ett DigidelCenter följer inte en viss mall utan byggs upp baserat på de intressen och behov som besökarna (och personalen) har.

Medskapande

Genom att lära sig tillsammans sänker vi trösklarna och motar bort teknikskam. Det är besökaren som ska lära sig. Personalen finns där för att stötta, lotsa och lösa problemen tillsammans med besökaren. Det är inte alltid enkelt eller självklart, varken för de som behöver hjälp eller för oss som håller i verksamheten. Därför behöver vi släppa rollen som experter!

En grundläggande funktion hos DigidelCenter är medskapandet. Ge besökaren utrymme att våga testa, lyckas eller misslyckas och testa igen. Avdramatisera, förklara sammanhang och ge exempel där teknik eller system blir begripliga.

Så gjorde vi

Här citeras Jonna Steinrud (Säters bibliotek) apropå att avdramatisera digital teknik.

“I handledningssituationen försöker jag alltid jämföra med konkreta saker. Som när vi pratar om att man ska stänga flikar för att inte mobilen ska dra så mycket batteri. Då brukar jag säga ”Du lämnar ju inte kylskåpsdörren öppen” – Nej, det gör ju ingen. Och pratar vi om filhantering då kanske jag pratar om sortering av viktiga papper. De flesta har ett system för att hantera viktig information. Det handlar bara om att göra den där kopplingen mellan den fysiska och digitala världen.” 

Att bjuda in till en medskapande verksamhet gäller även utanför en handledd situation. Här går det att laborera med vilka maskiner som står framme, vilka verktyg som finns tillgängliga i lokalen, informella och formella utbildningstillfällen, eventuella tidsbegränsningar vid de publika datorerna, marknadsföring osv. Om ni jobbar tillsammans med användarna har ni störst möjlighet att hitta den optimala formen för ert DigidelCenter.

På Digiteket finns kursen Verksamhetsutveckling med användaren i fokus (nivå 2, > 60 minuter) som visar hur metoder från tjänstedesign kan användas för detta.

Teknik på ert DigidelCenter

En grundförutsättning för ett DigidelCenter är att det finns tillgång till Internet och datorer eller surfplattor som användare kan nyttja. På så sätt möter DigidelCenter behovet hos målgruppen som inte är digitalt delaktiga för att de saknar tillgång till rätt prylar och infrastruktur.

Det kan vara en bra idé att kartlägga om andra platser i närområdet (mötesplatser, lärcentra eller Statens servicecenter) som också erbjuder publika datorer. Att kontakta dessa platser och ta del av deras erfarenheter ger både en tydligare bild av vad ert DigidelCenter kommer att komplettera med och vilka utmaningar som finns i inköp och drift av olika typer av publik teknik.

Undersök vidare hur IT-avdelningens uppdrag ser ut, kan de fungera som konsulter eller vill de ha en konkret beställning av tjänst eller vara? Hur ser infrastrukturen ut när det gäller IT: finns ett fritt och öppet wifi, har kommunen flera internetlinor eller en central? När det gäller samarbete med IT-avdelningen behöver du ha tänkt över DigidelCenters behov, nu och i en överskådlig framtid. Laborera med flera scenarier, olika användargrupper och intressen för att se hur behoven kan samsas. Kom ihåg att vi på biblioteken har stor kompetens inom just användarperspektivet och se till att ditt DigidelCenters mål är tydliga.

På denna bild från invigningen av Digidel Helsingborg kan man se hur besökarna får testa olika digitala prylar. I detta fall spelas VR-spelet “Job simulator”.

Integritet och säkerhet

Den som tillhandahåller digital teknik behöver aktivt arbeta med att säkra användarnas integritet och säkerhet. Detta är svåra frågor, som inbegriper allt från teknisk konfiguration till rumslig möblering. Det vill säga, vissa saker kan ni påverka och bestämma över själva, medan andra delar förutsätter en dialog med er IT-avdelning. Oavsett, är det viktigt att ni har koll på lagar och regler och hur dessa påverkar bibliotekets uppdrag och tekniska infrastruktur.

På Digiteket finns kursen Internet på folkbibliotek (nivå 1, > 60 minuter) där du kan lära dig mer om integritet och säkerhet.

Uppdrag 8  – Teknik hos er

Nu ska du lista vilka prylar som redan finns på plats hos er och vad du spontant skulle vilja stärka upp med.

Uppdraget är att skapa två kolumner, en för teknik som ni redan har och en för teknik som vore smart att addera till ert utbud. När du listar dina önskemål på ny teknik att införskaffa så kan du använda dig av begreppen “must have” och “nice to have”. Det blir en tydlig första prioritering.

Frivillig fördjupning

Digital neighbourhood instrument. A general model and a toolbox to establish a digital center
Inom projektet “Urban Agenda for the EU” beskrivs DigidelCenter-konceptet på en mer allmängiltig nivå för att passa i hela Europa. Svensk partner i EU-projektet var Eva Hveem, bibliotekarie på Digidel Helsingborg.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Terese Raymond
Medförfattare: Eva Hweem, Per-Erik Wiik och Jonna Steinrud

Publicerad:

Reviderad: