Kompetens och utvecklingLektion sju

Ett DigidelCenter utformas till stor del av behoven och förutsättningarna i lokalsamhället men utgår även från vilken verksamhet biblioteket bedriver. I den bästa av världar stärks den befintliga verksamheten genom den inriktning ni väljer för ert DigidelCenter. Utforska arbetsgruppens idéer om bibliotekets roll i närsamhället och bygg DigidelCenters principer tillsammans.

Även om det är en mindre personalgrupp som är ansvariga för DigidelCenter så behöver hela arbetsgruppen känna sig delaktiga för att skapa ett levande, växande DigidelCenter. Bygg vidare på befintliga utvecklingsidéer. Kanske finns det tankar om att utveckla barn- och ungdomsdelen i en mer digital riktning med möjlighet att prova ny teknik och skapa med digitala verktyg? Eller kanske jobba uppsökande på stadens olika mötesplater för äldre eller personer med funktionsnedsättningar? Det kan enkelt bli en del av DigidelCentersatsningen! Dessutom, ju fler ni är i personalen som resonerar om digitala lösningar, desto fler användarperspektiv har ni med er in i vägledningen av besökare.

Ge alla anställda en möjlighet att vara med från början. I samtal där alla får komma till tals skapas en gemensam bild av hur arbetet med att starta ett DigidelCenter kan genomföras.

Så gjorde vi 📺

På Säters bibliotek grundades arbetet med DigidelCenter i biblioteksplanen, där Medie- och informationskunnighet (MIK) var ett av tre mål. De arbetade bland annat med hur arbetet med MIK kunde bli mer konkret och hur MIK skulle bli mer synligt i biblioteksrummet. Det ledde till anställningen av en MIK-bibliotekarie, skapandet av Fixoteket som är Säters makerspace samt en rad andra projekt som gav möjlighet att experimentera, växa och utvecklas.

  • Så här i efterhand var den största framgångsfaktorn att hela arbetsgruppen engagerade sig och tog ett steg framåt, alla på sin egen stig, säger dåvarande projektledare Jonna Steinrud.

DigidelCenter Säter har en arbetsfördelning med två olika roller. I filmen nedan beskriver Jonna Steinrud och Jenny Eriksson mer om hur de arbetat och fördelarna med två tydligt identifierade roller i DigidelCenter-arbetet.

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Uppdrag 6 – Intressen i personalgruppen

Nu ska du, tillsammans med din kollegor (!), göra en snabb brainstorming för att lista intressen. Vilka intressen och särskilda kompetenser har ni i personalgruppen? Kanske något som kan användas i ett DigidelCenter? Hur kan verksamheten i DigidelCenter integreras med övriga delar av biblioteket?

Uppdraget är att initiera och leda ett samtal om intressen och kompetenser hos kollegorna (om du arbetar på ett större bibliotek så kan du göra detta i en lämplig arbetsgrupp). Det är viktigt att det blir tydligt för dina kollegor att allas kompetenser och uppdrag är viktiga för ert DigidelCenter.

Låt kursen vara öppen i bakgrunden så du lätt hittar tillbaka till där du var. Om du behöver lämna kursen för att göra uppdraget kommer Digiteket automatiskt att minnas i vilken lektion du var i så att du lätt kan komma tillbaka.

Biblioteksdidaktik

Det finns många anledningar till att biblioteket är en självklar plats för medborgare att gå till med sina digitala ärenden. Biblioteket har ett brett uppdrag, där personalen ska möta individens informationsbehov under hela livet. Det är viktigt att reflektera kring era metoder för att handleda och bedriva ett referenssamtal kring dessa frågor. Personalens bemötande av besökarna med digitala frågor får konsekvenser för målgruppens fortsatta behov av hjälp.

Ofta vill den som frågar om hjälp ha ett snabbt svar. Det är då lätt att vara tjänstvillig och söka fram svaret och avsluta ärendet snabbt. Problemet är att personen då förmodligen återkommer med samma eller liknande frågor. Därför är det bättre att koppla frågan till bibliotekets uppdrag att göra människor mer delaktiga. Ett snabbt svar ger en liten kunskapshöjning jämfört med att tillsammans med frågeställaren hitta fram till lösningen. Låt den som frågar själv utföra de olika momenten. Är du som personal osäker så arbeta tillsammans, det blir ett lärande även för dig.

På biblioteket varierar personalens uppgifter och ansvarsområden. Mycket är sådant som alla ska kunna, annat kan ses som specialistkompetens. Det kan vara bra med en inventering kring vilka frågor alla ska kunna svara på och vilka det räcker med att vissa kan. Genom att kartlägga kunskaper och intressen i personalgruppen kan man kanske komma fram till vilka som vill och kan driva vissa frågor.

Idag pratar vi mycket om lärande organisationer och kollegialt lärande. Det handlar om att lära i arbetsgruppen och utveckla verksamheten tillsammans. Ett gemensamt lärande höjer allas kunskap samtidigt som kunskapen bättre stannar kvar i organisationen. Avsätt tid för diskussioner kring vad ni vill göra, vad ni vill testa och pröva er fram till vad som passar ert bibliotek. Det är viktigt att i gruppen kontinuerligt reflektera kring de frågor som ni får till ert DigidelCenter. Frågeställningarna ger viktig feedback till hur ni utvecklar ert DigidelCenter framåt, i linje med lokalsamhällets behov.

Genom att diskutera frågeställningarna kan ni också skapa en gemensam hållning kring frågor som känns svåra av olika skäl. Det kan handla om insyn i människors privata affärer, ansvar kring om det blir fel, handhavande av andras digitala enheter med mera. Alla behöver inte uttrycka sig på exakt samma sätt eller agera likadant i varje lärandesituation men budskapet som kommuniceras ska vara detsamma.

Här på Digiteket finns många kurser som är användbara för personal i och omkring ett DigidelCenter. Nästkommande avsnitt innehåller flera kurstips och när det gäller biblioteksdidaktik finns dessa två:

Uppdrag 7 – DigidelCenter som en del av er lärande organisation

Nu ska du lista vilka befintliga former för kompetensutveckling och kollegialt lärande som redan finns på plats i er organisation.

Uppdraget är att skriva ner alla strukturer och former som ni redan använder i er lärande organisation.

Det är till den strukturen som du/ni ska koppla vardagliga erfarenheter från ett DigidelCenter för att öka personalens insikter om DigidelCenter som verksamhetsutveckling inom biblioteksuppdraget.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Terese Raymond
Medförfattare: Eva Hweem, Per-Erik Wiik och Jonna Steinrud

Publicerad:

Reviderad: