Avslutning och sammanfattningLektion tio

I denna kurs har du utforskat DigidelCenter som koncept och fördjupat kunskapen om inkluderande digitalisering och varför DigidelCenter alltid är en angelägenhet för hela den kommunala organisationen.

Genom att göra de olika uppdragen i kursen har du även fått insikter om lokala förutsättningar och behov som du och dina kollegor kan anpassa ert DigidelCenter efter för att göra största möjliga nytta. Förhoppningsvis har du dessutom redan identifierat flera potentiella samverkanspartners.

Här är en lista på kursens alla uppdrag för att enklare sammanställa era gjorda erfarenheter.

  1. Finns redan mycket på plats?
  2. Kliv fram!
  3. Vilka möjliga samarbeten finns hos er?
  4. Era användares behov
  5. Koll på strategidokumenten
  6. Intressen i personalgruppen
  7. DigidelCenter som en del av er lärande organisation
  8. Teknik hos er
  9. Lär känna andra DigidelCenter

Med detta som grund kan du nu ta nästa steg i utforskandet av vad ett DigidelCenter kan fylla för olika funktioner i er kommun. Om du vill resonera om ert framtida DigidelCenter är du varmt välkommen att kontakta nationell samordnare för Digidelnätverket. Via den nationella samordnaren får ni även tillgång till erfarenhetsutbyte med övriga DigidelCenter.

Nationell samordnare för Digidelnätverket

Terese Raymond

mejl: hej@digidel.se

telefon: 076-0001315

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Terese Raymond
Medförfattare: Eva Hweem, Per-Erik Wiik och Jonna Steinrud

Publicerad:

Reviderad: